Skip to content
Menu
Menu

Krajská galéria neostala bez vedenia

(pv) – Po odchode Rudolfa Dupkalu z pozície riaditeľa Krajskej galérie v Prešove má kultúrna inštitúcia nové vedenie. Zrejme je len dočasné.

Do ukončenia výberového konania je od 11. apríla 2022 štatutárom galérie Ľuboš Olejník. Ten je od roku 2020 riaditeľom Krajského múzea v Prešove a zatiaľ teda „sedí“ na dvoch stoličkách.

Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ galérie výberové konanie ešte nevyhlásil.

V galérii je síce výkonný a spoľahlivý tím zamestnancov, ale pre plynulosť fungovania potrebuje štatutára. Výber iste nebol náhodný.

Od čias, kedy Ľuboš Olejník prevzal funkciu riaditeľa Krajského múzea sa v inštitúcii veľa zmenilo. Potvrdzuje to vyššia návštevnosť, viac výstav, rôznych aktivít, virtuálnych prehliadok, publikačná činnosť, dôslednosť pri spravovaní zbierkového fondu aj vedecko-výskumná činnosť. Jednoducho, prezentácia múzea navonok sa po rokoch útlmu výrazne zlepšila a to aj napriek pandémii.

 

Foto: PSK