Skip to content
Menu
Menu

V Prešove kraj zriadil ubytovanie pre utečencov v bývalej škole

V bývalej budove SOŠ dopravnej v Prešove zriadila krajská samospráva ďalšie miesto dočasného ubytovania pre ukrajinských migrantov. Útočisko tu našli ukrajinské matky s deťmi, ktoré sa postupom času priamo zapojili do chodu zariadenia. Funguje tu i sociálne a psychologické poradenstvo a k dispozícii sú animačné aktivity pre deti. Komplexné služby sú zabezpečené vďaka spolupráci s dobrovoľníckymi organizáciami.

Prešovský samosprávny kraj zriadil v bývalom sídle SOŠ dopravnej na Konštantínovej ulici v Prešove komplexné ubytovacie zázemie, a to priamo v triedach budovy. Presnejšie sa tu vytvorilo ubytovacie miesto s kapacitou približne 200 lôžok, ktoré sa materiálne zabezpečilo v spolupráci s rezortom vnútra a vďaka humanitárnym zbierkam. Samospráve pritom  vypomáhali i zamestnanci a žiaci školy. Aktuálne tu našlo útočisko 55 ukrajinských žien a detí.

Zariadenie dnes predstavuje akýsi vzorový ubytovací model, kde fungujú všetky štandardné zložky súvisiace s jeho bezproblémovým chodom. Zabezpečené sú nielen ubytovacie služby, hygienické zázemie, celodenná strava, odvoz odpadu, čistenie, ale ďalšie komplexné služby súvisiace poradenstvom pri vybavovaní potrebných povolení, dokumentov, hľadaním práce či začlenením detí do škôl,“ uviedol v tejto súvislosti predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Ako dodal, komunitné centrum je príkladom dobrej a fungujúcej spolupráce predovšetkým s neziskovými organizáciami a dobrovoľníkmi pôsobiacimi na území mesta Prešov.

V zariadení zástupcovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta vypomáhajú s logistikou pri ubytovaní utečencov, ale aj so zabezpečovaním týchto ubytovacích miest, konkrétne montážou postelí. V prešovských  zariadeniach dočasného prichýlenia zároveň preberajú nočné zmeny. Slovenský Červený kríž tu zabezpečuje prípravu teplej stravy, rehoľné sestry z rôznych subjektov z Prešova sú zase nápomocné pri prezliekaní bielizne, upratovaní a vďaka svojim znalostiam ukrajinského jazyka tiež predstavujú prvý kontakt s prichádzajúcimi utečencami.

„Okrem týchto štandardných služieb sú v zariadení zabezpečené aj nadštandardné. Týkajú sa v prvom rade sociálnej integrácie ubytovaných migrantov, aj detí a ich komunikácie s úradmi,“ povedal M. Majerský.

Na Konštantínovej výraznou mierou kooperujú prešovskí skauti zo Slovenského skautingu. Konkrétne sú nápomocní pri príjme utečencov do ubytovní a najmä pri práci s deťmi.Oblasť sociálneho a psychologického poradenstva na seba prevzal o.z. Človek v ohrození, ktorý má v zariadení na tento účel k dispozícii dve kancelárie. Angažuje sa v poskytovaní pomoci so zamestnávaním, vzdelávaním, vybavením dočasného útočiska, komunikáciou s lekármi či úradmi,“ dodal predseda PSK.

Prešovský samosprávny kraj má v súčasnosti k dispozícii približne tisíc ubytovacích lôžok pre odídencov, a to na trinástich rôznych miestach v ôsmich okresoch kraja. Aktuálne k dnešnému dňu je obsadenosť lôžok, ktoré na účely núdzového ubytovania pre migrantov vyčlenil, približne na úrovni 46 %, ubytovaných má 466 migrantov.

Zdroj: PSK