Skip to content
Menu
Menu

Pamätník osloboditeľov v prešovskom parku ostane na svojom mieste  

Prečítať článok

Premiestňovanie vojnového hrobu vrátane odstraňovania akýchkoľvek jeho súčastí je možné vykonať len v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Týka sa to aj pamätníka osloboditeľov na Hlavnej ulici v Prešove.

V reakcii na vojnu na Ukrajine vznikla v Prešove petícia s cieľom presunúť Pamätník osloboditeľov mimo centra mesta. Ide o pamätník, ktorý sa nachádza v južnom parku na Hlavnej ulici a sú na ňom umiestnené symboly kosák, kladivo a päťcípa hviezda.

Tento pamätník má však status vojnového hrobu a požíva právnu ochranu zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov, medzivládnych dohôd o vojnových hroboch s Kazašskou republikou, Ukrajinou, a Ruskou federáciou, ako aj Ženevských dohovorov z roku 1949 na ochranu obetí vojny a ich dodatkových protokolov a ďalších právnych aktov medzinárodného humanitárneho práva.

Zámer súvisiaci s odstraňovaním akýchkoľvek častí vojnového hrobu, vrátane jeho symbolov, alebo zrušenie, či premiestnenie vojnového hrobu môže byť vykonané len v súlade s právnymi predpismi, ktoré túto oblasť upravujú.

„V konkrétnom prípade Pamätníka osloboditeľov na Hlavnej ulici v Prešove sa vyžaduje súhlas zmluvných partnerov podľa spomenutých medzivládnych dohôd a zároveň kladné rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,“ uvádza Odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov na Ministerstve vnútra SR.

Zdroj: presov.sk