Skip to content
Menu
Menu

Športoví jubilanti: Marián Frohmann – 70

V štvrtok 17. marca oslávil životné jubileum – sedemdesiate narodeniny – Marián Frohmann. Športovec telom i dušou hral volejbal a bol dlhoročným uznávaným športovým a telovýchovným funkcionárom. Pod jeho renomé sa podpísala dlhoročná húževnatá a precízna práca v rámci Slovenského združenia telesnej kultúry v Prešove, predtým Československého zväzu telesnej výchovy.

S veľkým zanietením a ochotou pomáhal pri organizovaní mnohých športových podujatí a oblastných súťaží. Mal výrazný podiel na organizovaní Dní športu, Behu Terryho Foxa, volejbalových súťaží a ankety o najúspešnejších športovcov Prešovského okresu. Bol zakladateľom jedinečného podujatia – volejbalového turnaja rodinných družstiev, ktorý mal ohlas na celom Slovensku. Marián Frohmann bol aj skalopevným spolupracovníkom Prešovského večerníka.

Jozef Cup – 65

V stredu 23. marca oslávil životné jubileum – šesťdesiate piate narodeniny – Jozef Cup, dlhoročný športový a telovýchovný funkcionár, futbalový rozhodca a delegát Oblastného futbalového zväzu Prešov. Bol aj vedúcim futbalového družstva žiakov Tatrana Prešov. Pôsobil i v hádzanej, bol tajomníkom a predsedom hádzanárskeho oddielu žien TJ ZVL Prešov. Šport je stále súčasťou jeho života, podieľal sa a podieľa na organizovaní mnohých mládežníckych športových podujatí a turnajov.

(jac)