Skip to content
Menu
Menu

V Prešovskej archieparchii zahájili 26. ročník Dobrej noviny

Prečítať článok

Nedeľa svätých praotcov je už tradične v Prešovskej archieparchii spojená s vyslaním koledníkov Dobrej noviny. V nedeľu 13. decembra archierejskou svätou liturgiou bol zahájený 26. ročník tejto dobrovoľníckej akcie, ktorú organizuje eRko – hnutie kresťanských spoločenstiev detí.

Koledníci z farnosti Prešov prijali požehnanie od arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ počas vysielacej archijerejskej svätej liturgie, ktorú slávil za všetkých koledníkov  v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Vladyka Ján v príhovore poukázal na prípravný čas filipovky pred sviatkami Narodenia Pána, následne priblížil Boha ako Lásku, ktorú potrebujeme prijať do našich sŕdc, aby namiesto zlozvykov sme boli plní krásnych čností.

Po svätej liturgii mladí z prešovskej farnosti zavinšovali a nádhernými koledami sprítomnili radostnú zvesť narodenia nášho Spasiteľa, Ježiša Krista. Arcibiskup Ján povzbudil na konci deti a mládež, aby im stále horeli srdcia pre Krista a dodal: „Aj keď situácia vo svete je vážna a všade vládne napätie, koledníkmi treba byť stále, aby sme ohlasovali radostnú zvesť narodenia Spasiteľa, najmä vo svojich rodinách“ zakončil arcibiskup Ján.

Jozef Košč