Skip to content
Menu
Menu

V prešovskej katedrále sa modlili akatist za pokoj a mier na Ukrajine

V nedeľu 6. marca sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove vo večerných hodinách uskutočnila kajúca modlitba Akatistu ku Kristovým strastiam za pokoj a mier na Ukrajine a na celom svete. Modlitbe predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.

V úvode kajúcej modlitby sa prítomným prihovoril ukrajinský bohoslovec Dmytro Lavreniuk, ktorý aktuálne študuje v Prešove na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity skrze program ERASMUS+.

V dojímavom svedectve opísal svoje pocity z posledného týždňa, ktoré mu nedávajú spávať a v noci sa budí berúc do ruky telefón a kontroluje, či sú jeho príbuzní pri Ivano-Frankovsku v poriadku. Dmytro zároveň so svojím ďalším kamarátom Ihorom, taktiež bohoslovcom z Ukrajiny, od začiatku humanitárnej krízy slúžia ako dobrovoľníci na ukrajinsko-slovenskej hranici a pomáhajú obyvateľom rodnej Ukrajiny prekonať najťažšie momenty ich života.

Z tejto dobrovoľníckej práce priblížil vo svojom príhovore dva momenty, ktoré hlboko zasiahli v danom momente jeho a v nedeľný večer aj všetkých prítomných v katedrále a divákov pri televíznych obrazovkách. Dmytro poďakoval všetkým Slovákom, ktorí pomáhajú na hranici. „Váš úsmev a vaše vrúcne slová sú osobitne dôležitými. Tieto slová si ukrajinskí ľudia zapamätajú. Zostanú v ich pamäti ľudia a tváre, ktorí podali pomocnú ruku pre všetkých Ukrajincov. Práve v tomto najťažšom čase môžeme vidieť a pochopiť, kto je skutočným priateľom a Slovensko ním je.“

V závere poďakoval vladykovi Jánovi, že sa modlí za pokoj na Ukrajine, za obete vojny a že aj sám navštívil hraničný priechod a stretol sa s ukrajinskými utečencami. Veľkú vďačnosť vyjadril všetkým dobrovoľníkom, štátnym zložkám a organizáciám, ktoré pomáhajú zvládať migračnú vlnu.

Všetkým Slovákom na konci príhovoru adresoval tieto dojímavé slová: „V tento hrozný čas je už viac ako milión ľudí na úteku z Ukrajiny, hlavne sú to ženy a deti. Chcem  poprosiť každého kto ma počuje. Prijmite ich! Prijmite ich tak, ako mňa v septembri prijali chlapci v seminári. Prijali ma ako jedného zo svojich, našli sme spoločnú reč a každý deň sa učíme viac jeden od druhého.“

Nasledovala modlitba Akatistu ku Kristovým strastiam, ktorý svojím obsahom pozýva veriaceho človeka zamýšľať sa nad Kristovou vykupiteľskou obetou. V jednotlivých modlitbách sú zhrnuté udalosti posledných hodín Ježišovho života od zajatia v Getsemanskej záhrade až po uloženie jeho tela do hrobu. Každý ikos akatistu je zakončený kajúcim zvolaním jedného z lotrov na kríži: „Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.“ Akatist sa modlili kňazi archieparchiálnej kúrie a rektor seminára a záverečnú modlitbu za pokoj a mier na Ukrajine predniesol vladyka Ján Babjak.

Vladyka Ján vo svojom príhovore na záver upriamil pozornosť na potrebu vytrvalej modlitby a pôstu za mier na Ukrajine. Zdôraznil, že za každou veľkou vojnou, je „usilovná“ práca diabla, ktorý zasieva hriech do ľudských sŕdc a to v každej jednej oblasti. Odmietanie ľudského života už v lone matky, nezriadená túžba po peniazoch a majetku, závisť, nenávisť a neláska sú zdrojom nejednoty s Bohom a následnej nejednoty aj medzi ľuďmi. Vladyka následne adresoval aj sebe aj veriacim pozvanie k pokuniu, na ktoré nám Cirkev dáva milostivý čas pôstu.

Michal Pavlišinovič
Foto: Richard Fučko