Skip to content
Menu
Menu

V rekonštrukcii MŠ na Bratislavskej ulici sa pokračuje

Prečítať článok

(ako) – Materská škola na Bratislavskej ulici roky čakala na rekonštrukciu. Začalo sa s ňou až vtedy, keď trhliny v objekte spôsobené zatekaním ohrozovali deti aj učiteľky. Obnova bola rozdelená do dvoch etáp a nezaobišla sa bez problémov, ktoré predĺžili termíny dokončenia. Tamojšie deti zatiaľ navštevujú iné zariadenie v meste a ich rodičia sa nevedia dočkať kolaudácie.

V 1. etape rekonštrukcie sa znížila energetická náročnosť budov škôlky prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, rekoštrukcie strechy, výmeny okien, rekonštrukcie osvetľovacej sústavy, vykurovacieho systému a inštalácie núteného vetrania s rekuperáciou.

„Vytvoriť deťom a žiakom vyhovujúce podmienky pre kvalitné vzdelávanie a rozvíjanie ich talentov je pre mesto Prešov jednou z najväčších priorít. Preto ma veľmi teší, že sa nám úspešne darí postupne obnovovať školskú infraštruktúru a pretvárať školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na krajšie, bezpečnejšie a energeticky úsporné objekty,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Areál Materskej školy na Bratislavskej ulici č. 3 v Prešove sa skladá zo štyroch objektov – troch budov škôlky a jedného hospodárskeho objektu.

Ako informovala tlačová referentka mesta Lenka Šitárová, v rámci 1. etapy stavebných prác boli zateplené obvodové steny objektov a vymenené vonkajšie okná a dvere, vrátane parapetov. Doplnená bola tepelná izolácia strechy, ako aj nové klampiarske a zámočnícke prvky.

Na streche dvoch budov komplexu materskej školy sú umiestnené fotovoltaické panely, ktoré slúžia na výrobu elektrickej energie. Budovy majú vymenené svietidlá za nízkoenergetické žiarivky, čím sa značne znížia energetické náklady. Spotreba energie sa zníži o viac ako 141-tis. kWh ročne. Škôlka má nové omietky a steny v interiéri dostali nový náter.

Materská škola spĺňa aj podmienku bezbariérovosti, t. j. je prístupná aj pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Druhú etapu financuje mesto

V 2. etape rekonštrukcie prebieha zhotovenie nových priečok, vrátane nových vrstiev podláh – betónového poteru a samotnej nášľapnej vrstvy podlahy. Táto etapa prác je zameraná na hydroizoláciu, nakoľko vytekaním vôd z poškodenej kanalizácie a vodovodu došlo k poklesnutiu podláh a vzniku trhlín. Zhotovené budú aj kanalizačné a dažďové rozvody.

Stavebné práce v rámci 1. etapy realizovala pre mesto Prešov spoločnosť IBEG, a. s., a to aj vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Celkový rozpočet projektu v rámci 1. etapy je 884 085,49 €, z toho poskytnutá výška nenávratného finančného príspevku je 751 472,67 €. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu je vo výške 88 408,55 €. Mesto Prešov sa na financovaní 1. etapy rekonštrukcie podieľa 5% spolufinancovaním, t. j. z vlastných zdrojov zaplatí 44 204,27 €.

Stavebné práce v rámci 2. etapy realizuje spoločnosť UNISTAV, s.r.o. Celkové náklady na realizáciu tejto etapy rekonštrukcie sú vo výške 321 443,29 € z vlastných zdrojov mesta.

Foto: presov.sk