Skip to content
Menu
Menu

Modernizácia dopravného podniku rozhádala poslancov

Prečítať článok

Prešovskí poslanci sa na včerajšom online zasadnutí zaoberali schválením investície pre dopravný podnik vo výške 890-tisíc eur bez DPH. Ide o financie na vypracovanie projektovej dokumentácie, pričom 5 percent nákladov musí mestská spoločnosť zaplatiť z vlastných zdrojov. Na prvý pohľad jasná záležitosť vyvolala turbulentnú diskusiu.

Niektorí poslanci spochybňovali, či projekt na modernizáciu údržbovej základne trolejbusov a výstavbu meniarne, ktorý bude stáť ďalších 20 miliónov eur, dopravný podnik naozaj potrebuje. Miroslav Benko mal napríklad výhrady k tomu, že takúto žiadosť neprerokovala finančná komisia. „Je to ďalší projekt, ktorý ostane v zásuvke? Čo s ním bude ďalej? Kto ho bude robiť? Tento materiál je horúci, potí sa,“ povedal poslanec Benko.

Primátorka Andrea Turčanová argumentovala, že ho nepovažuje za horúci. Prerokovala ho mestská rada a odporučila prijať. „Hovorila som online s ministrom dopravy a ten mi pripomenul, že tento projekt je v zásobníku, sú naňho vyčlenené peniaze, ale musí sa schváliť v mestskom zastupiteľstve,“ vysvetlila s tým, že projekt podlieha štandardným procesom prípravy na schválenie. Bude totiž financovaný zo štátnych a európskych zdrojov do výšky 95% nákladov.

Foto: Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov prostredníctvom videokonferencie.

Koľko mesto dlhuje dopravnému podniku?

Poslanci František Oľha aj Richard Drutarovský nespochybňovali, že tento projekt je pre dopravný podnik potrebný, ale nahlas vyslovili obavu, či bude mať firma dosť zdrojov na spolufinancovanie projektu a či sa to nebude musieť zase riešiť rozpočtovým opatrením a tieto zdroje pôjdu z mestského rozpočtu. Mimochodom, 5 percentné spolufinancovanie na projektovú dokumentáciu predstavuje 44 500 eur.

Žiadali, aby riaditeľ dopravného podniku Martin Jaš jasne vyčíslil, aký je aktuálny dlh mesta za výkony vo verejnom záujme. Ten však nebol k online zastupiteľstvu pripojený a tak sa odpoveď nedozvedeli. Drutarovský pripomenul aj korekciu vo výške 370-tisíc eur, ktorú musel dopravný podnik vrátiť za predchádzajúci projekt.

Rastislav Mochnacký ako šéf dopravnej komisie vysvetlil, že sa musia urobiť všetky stupne projektovej dokumentácie k modernizácii a potom aj realizácia za 20 miliónov eur, na ktorú bude samostatné verejné obstarávanie, aby sa v Prešove mohli využívať parciálne trolejbusy. Teraz je na to jedinečná šanca.

Rokovanie takmer prerušili

Slovná prestrelka medzi poslancami, ktorá zachádzala až do nechutných osobných útokov vyvrcholila procedurálnym návrhom poslanca Lukáša Anderka, aby toto zastupiteľstvo prerušili a pokračovali v náhradnom termíne. Jeho návrh však podporilo len 8 poslancov, 10 boli proti, 9 sa zdržali a 1 nehlasoval, takže návrh neprešiel.

V rokovaní sa pokračovalo a žiadosť dopravného podniku napokon poslanci podporili 28 hlasmi. Nikto nebol proti, ani sa nezdržal.

Anna Košuthová


O čo v projekte modernizácie ide?

Slabou stránkou DPMP je nevyhovujúce technické zázemie, nedostatočný výkon pre ďalší rozvoj elektrickej trakcie, neúplne modernizovaný vozový park, vysoké náklady na údržbu, nedostatok originálnych náhradných dielov, vysoká poruchovosť vozového parku, veľké množstvo vynechaných spojov v dôsledku neustálych kongescií, vysoký počet lokálnych obmedzení rýchlosti, žiadna preferencia MHD oproti individuálnej automobilovej doprave (IAD), nízka plynulosť prevádzky, nízka úroveň investícií do modernizácie infraštruktúry, dlhodobý pokles prepravovaných cestujúcich, nedostatočná ekonomická efektivita prevádzky, nevyhovujúci stav niektorých zastávok MHD a nízky komfort prepravy pre cestujúcich.

Vozovňa je z roku 1962 a zodpovedá duchu doby a času vzniku. Technologické vybavenie pochádza prevažne z konca 70-tych a začiatku 90-tych rokov minulého storočia. Podlaha v objektoch vozovne je z drevených dubových klátikov s hrubým nánosom nečistôt. Prehliadacie kanály sú hlboké iba 1,2 m a to komplikuje prehliadky.

Navyše v objektoch vozovne je nedostatočné osvetlenie, vstupné brány netesnia a zdviháky sú nestabilné. Vodiace koľajnice sú opotrebované časom a častým používaním.

Modernizácia výrazne prispeje k naplneniu rozvojového cieľa DPMP a mesta Prešov, a to zvýšenie celkovej konkurencieschopnosti a kvality verejnej hromadnej dopravy v meste Prešov. Vypracovanie projektovej dokumentácie je prvým krokom, konečným cieľom je zásadná stavebná a technologická obnova údržbovej základne trolejbusov a výstavba novej meniarne v areáli DPMP. S technologickými prácami sa počíta v rokoch 2023 a 2024.