Skip to content
Menu
Menu

V Stropkove ostávajú školy na druhom stupni zatvorené 

(ako) – Vedenie mesta Stropkov po rokovaní s riaditeľmi základných škôl v ich pôsobnosti rozhodli, že školy neotvoria. Hlavnou témou rokovania bola aktuálna pandemická situácia v Stropkove a s tým súvisiaca otázka prípadného otvárania jednotlivých škôl aj na II. stupni, podmienená antigénovým testovaním žiakov, ich rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov jednotlivých škôl.

Na základe dostupných informácií ohľadne vývoja situácie v meste a okrese Stropkov, počtu infikovaných osôb, ale aj zmätočných a neustále sa meniacich usmernení predstaviteľov Ústredného krízového štábu prítomní jednomyseľne skonštatovali, že k experimentu otvoriť školy aj na II. stupni, len po vykonaní antigénového testovania, nie je možné pristúpiť.

„Vzhľadom na to, že mesto má reálne skúsenosti z dvoch kôl celoplošného testovania obyvateľov, jeho predstavitelia si uvedomujú náročnosť celého procesu. Samotnému testovaniu predchádza náročná logistika, požiadavky na odborný personál a po ňom vyvstávajú ďalšie nevyhnutné povinnosti súvisiace napríklad s likvidáciou nebezpečného biologického odpadu – všetko kroky, ktoré počas celoplošného testovania zabezpečovali Ozbrojené sily SR. Uvedomme si, že pri takto nastavených podmienkach by celú operáciu bolo s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhnutné zopakovať aj po vianočných prázdninách,“ informoval o priebehu rokovania hovorca mesta Peter Novák.

Hovorili aj o možnosti využitia mobilného odberového miesta pre školopovinné deti, ich rodičov, učiteľov. V súčasnosti sa tam však denne testujú desiatky ľudí a poslať tam ďalších 1500 školákov, učiteľov a rodičov by znamenalo zablokovanie odberového miesta pre verejnosť.

„Vzhľadom na udalosti posledných dní, aj v našom meste, so znepokojením konštatujeme, že pôda škôl nemôže byť miestom a citlivá téma ich postupného otvárania prostriedkom na získavanie politických bodov. Otváranie škôl nie je záležitosťou prestíže, lacného populizmu ani súťaž o prvenstvo. Mestá, obce a ich školy nie sú nástrojmi na experimenty, ktoré spochybňujú aj vedecké kapacity tohto štátu. Uvedomujeme si vážnosť situácie i skutočnosť, že Slovensko je krajinou s najdlhšie zatvorenými školami v celej Európe. Výchovnovzdelávací proces žiakov prebieha už osem týždňov dištančnou formou. Trpia tým deti, ich rodičia, učitelia a s nimi celá spoločnosť. My, zástupcovia samosprávy, ako aj riaditelia základných škôl mesta Stropkov však s plnou zodpovednosťou konštatujeme, že ak má byť prípadná zmena vyučovacieho procesu z dištančnej na prezenčnú formu podmienená vykonaním antigénového testovania žiakov, ich rodičov, učiteľov a ďalších zamestnancov škôl, do Vianoc to v našich podmienkach nebude možné uskutočniť. Školy sa tak budú môcť otvoriť až po vianočných sviatkoch, a to s jednoznačnými a racionálnymi pravidlami a veríme, že aj po zlepšení celkovej pandemickej situácie na Slovensku,“ uviedli zástupcovia mesta a riaditelia ZŠ v spoločnom vyhlásení.

Vyslovili nádej, že po sviatkoch a zimných prázdninách budú jednotne usmernení zo strany Ústredného krízového štábu tak, aby dokázali znova otvoriť plnohodnotné prezenčné vyučovanie na školách.