Skip to content
Menu
Menu

Vďaka programu #zlepšimeto vzniknú nové oddychové zóny či chillroomy

Prešovský samosprávny kraj (PSK) realizuje v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja (RMPK) grantový program #zlepšimeto, ktorý je výsledkom ich spoločne podpísaného memoranda o spolupráci v roku 2018. V rámci programu dostalo zelenú jedenásť zaujímavých projektov žiackych školských rád z krajských stredných škôl, medzi ktoré sa prerozdelilo 4 877 eur.

Celková alokácia grantového programu #zlepšimeto predstavovala pre tento rok sumu 5-tisíc eur, pričom výzva podporila jednotlivé projekty v maximálnej sume 500 eur za jeden projekt. Program sa zameral na skvalitnenie života mladých ľudí na stredných školách v Prešovskom kraji, a to prostredníctvom angažovaných žiackych školských rád. Jeho tohtoročnými témami bolo zlepšenie prostredia žiakov v škole, posilnenie demokracie na škôl, dobrovoľnícke aktivity v škole i mimo nej a zapájanie žiakov do života strednej školy.

Napokon v programe #zlepšimeto uspelo jedenásť projektových zámerov, z toho osem zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Medzi jedenásť projektov programu prerozdelilo 4 877 eur. Vďaka nim pribudne na stredných školách v Prešovskom kraji osem nových oddychových zón, vznikne jeden nový vzdelávací portál, zorganizuje sa celoškolský teambuilding a športový deň.

Medzi úspešné školy dotačného programu sa zaradilo Gymnázium Lipany s projektom „Študuj a vzdelávaj.sk“ a podporou vo výške viac ako 460 eur. Stredná zdravotnícka škola Humenné uspela s projektom „Šport zbližuje!“, ktorý získal finančnú podporu 328 eur. SOŠ technická v Prešove bude mať novú oddychovú a diskusnú žiacku zónu, ktorá získala podporu takmer 500 eur.

V SOŠ gastronómie a služieb v Prešove pribudne EcoOffice (500 eurová dotácia) a na Gymnáziu v Stropkove „ChillZone“ (výška podpory 500 eur). V rovnakej sume sa v rámci programu v súkromnej SOŠ Veľká v Poprade vybaví klubovňa žiackej školskej rady, na Gymnáziu DSA v Sabinove sa vytvorí študovňa pre všetkých jeho študentov, a to vďaka dotácii 435 eur.

Aj SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka v Bardejove sa bude hrdiť novým „ChillRoomom“, ktoré získalo podporu 400 eur. Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni bolo úspešné s projektom „Zóna bez hraníc“ (500 eurová dotácia), SOŠ hotelová Horný Smokovec s projektom „Teambuldingmi vytvárame lepší kolektív“, ktorému bola pridelená dotácia 250 eur a Life academy v Poprade s projektom oddychovej zóny (500 eurová dotácia).

Termín realizácie projektov je máj až november 2021, pričom pozitívne ovplyvnia 3253 stredoškolákov a prinesú zo sebou 46 aktivít a sprievodných podujatí.

Rada mládeže Prešovského kraja tvorí sieť 15 mládežníckych organizácií, mestských mládežníckych parlamentov, žiackych školských rád a neformálnych mládežníckych skupín pôsobiacich na území PSK.

Dosiaľ v oblasti problematiky žiackych školských rád zorganizovala približne  261 školení a vzdelávacích tréningov zameraných na rozvoj mäkkých zručností, ktoré absolvovalo viac ako 4 026 žiakov. Vytvorila databázy žiackych školských rád stredných škôl v rámci kraja a ich sieťovanie a tiež zriadila a koordinuje Stredoškolský parlament PSK.

Ivana Ondriová
Oddelenie komunikácie a propagácie PSK
Foto: PSK