Skip to content
Menu
Menu

Vďaka unikátnemu prístroju budú študenti Fakulty zdravotníckych odborov simulovať CT vyšetrenie pacientov

Prečítať článok

Študenti odboru rádiologická technika Katedry medicínsko-technických odborov Fakulty zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity v Prešove (PU) sa budú ako prví na Slovensku učiť vyšetrovať pacientov na simulátore CT prístroja s virtuálnou realitou. Ten vytvára podmienky podobné realite a zároveň eliminuje nežiadúce účinky  ionizujúceho žiarenia CT prístrojov. Prototyp školiaceho programu na prípravu budúcich rádiologických technikov dostala fakulta do užívania od spoločnosti Siemens Healthineers Slovensko.

Odovzdanie CT simulátora je prvým krokom realizácie Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi FZO a spoločnosťou Siemens Healthineers Slovensko, ktoré je zamerané na vývoj virtualizácie rádiologických prístrojov. Je taktiež prejavom inovatívneho prístupu k vzdelávaniu budúcich zdravotníckych pracovníkov – rádiologických technikov, čo prinesie zvýšenie kvality v starostlivosti o pacienta v klinickej praxi.

„Virtuálna realita (VR) a zmiešaná realita (AR) sú dva simulačné modely, ktoré momentálne posúvajú medicínske vzdelávanie. Sme veľmi radi, že možnosti týchto nástrojov môžeme testovať, a to najmä vďaka Siemens Healthineers Slovensko, spoločnosti, ktorá je lídrom na poli zobrazovacej rádiologickej techniky. V začiatkoch našej spolupráce vznikol prototyp prístroja magnetickej rezonancie s virtuálnou realitou. Pokračovaním spolupráce sa vytvorila aj nová možnosť pre našich študentov – budúcich rádiologických technikov vo forme práce s unikátnym simulátorom CT prístroja. Vieme ním simulovať vyšetrovanie pacientov podobné reálnej praxi v nemocniciach,“ uviedol RNDr. Marek Chmelík, PhD. z Katedry medicínsko-technických odborov FZO, ktorý je zároveň aj spoluautor myšlienky VR simulátora. Ako dodal, čiastkové výsledky spolupráce už boli prezentované na medzinárodnej konferencii pre medicínsku výučbu AMEE 2019 vo Viedni a na Slovenskom rádiologickom kongrese v Trnave 2021.

Spoločnosť Siemens Healthineers na Slovensku prispieva k tvorbe softvérov pre najmodernejšie medicínske technológie, ktoré využívajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na celom svete. Vývoj simulátorov určených pre budúcich medicínskych špecialistov nie je výnimkou. „Sme radi, že naše dlhoročné skúsenosti v oblasti inovácií a vývoja medicínskej techniky môžeme posúvať budúcim generáciám špecialistov a prispievať tak k precíznej medicíne. Schopnosť ovládať najmodernejšie softvéry a technológie otvára úplne nové dimenzie v oblasti diagnostického zobrazovania. Prináša pozitíva nie len pre pacientov, ale najmä pre medicínsky a odborný zdravotnícky  personál. Študenti vďaka našej spolupráci s Prešovskou univerzitou získajú potrebnú prax, zručnosti a naše nemocnice kvalitných odborníkov,“ zdôraznil Ing. Ľuboslav Jochman zo Siemens Healthineers Slovensko.

Prototyp školiaceho programu na obsluhu CT skenerov s využitím virtuálnej reality umožní budúcim rádiologickým technikom pracovať v bezpečnom prostredí priamo na fakulte. „VR prostredie bolo naprogramované v platforme Unity technologies. Virtuálne prostredie MR aj CT prístroja pokrýva dve miestnosti. Prvá miestnosť s konzolou prístroja a druhá s funkčným VR modelom MR a CT prístroja, majú funkčný stôl, ovládacie prvky a laser. V prípade CT je navyše VR aplikácia pripojená k reálnemu softvéru, ktorý sa nachádza v nemocniciach. Vďaka tomu má študent možnosť vyskúšať si rôzne typy vyšetrení, rovnako ako keby sa nachádzal pri skutočnom prístroji. Môže polohovať virtuálneho pacienta a pracovať s ovládačmi prístrojov,“ priblížil Ing. Ján Cabadaj, jeden z autorov virtual reality CT simulátora zo spoločnosti Siemens Healthineers Slovensko.

Slávnostné odovzdanie simulátora, unikátneho svojho druhu aj v medzinárodnom meradle, sa uskutočnilo symbolicky 8. novembra počas Medzinárodného dňa rádiológie (IDOR), ktorý sa každoročne oslavuje po celom svete na počesť objavenia RTG lúčov profesorom Röntgenom v roku 1895.

 Anna Polačková