Skip to content
Menu
Menu

Vedenie radnice a zástupcovia firiem vyzývajú vládu, aby urýchlene zakročila

Prečítať článok

Zástupcovia mesta, mestských firiem a kľúčových zamestnávateľov v Prešove a užšom regióne, na spoločnom stretnutí, diskutovali o vážnych dopadoch energetickej krízy na chod objektov v správe mesta ako aj súkromných prevádzok a zariadení. Pre viaceré súkromné spoločnosti a organizácie môže byť enormný rast cien energií likvidačný.

Zúčastnené strany preto prijali jednotné uznesenie, adresované vláde SR, v ktorom vyzývajú predstaviteľov štátu, aby urgentne prijali opatrenia.

Súčasná energetická kríza čoraz viac zasahuje do životov obyvateľov. Jej dopady však výrazne ovplyvňujú aj chod mesta Prešov a množstva firiem, ktoré pôsobia na jeho území. Viaceré subjekty, inštitúcie a organizácie v prešovskom regióne dokonca hovoria o existenčných problémoch.

Vo štvrtok 22.9.2022 sa preto pod záštitou primátorky mesta Prešov, Ing. Andrey Turčanovej, stretli zástupcovia územnej samosprávy a kľúčových zamestnávateľov z Prešova a užšieho regiónu. Na mestskom úrade spoločne diskutovali o dopadoch cien energií, ktoré dosahujú historické maximá. V závere stretnutia prijali jednotné uznesenie, v ktorom vyzývajú vládu Slovenskej republiky, aby urýchlene zakročila.

Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby urgentne prijala opatrenia:
• pre stabilizáciu cien v energetickej oblasti na prijateľnej úrovni pre všetky segmenty trhu,
• na kompenzáciu časti nákladov na energie pre územnú miestnu samosprávu a územnú regionálnu samosprávu, pre nimi zriadené a založené právnické osoby a organizácie, ako aj pre služby vo verejnom záujme,
• pre maximálnu elimináciu rizika zvyšovania nezamestnanosti v súvislosti s nárastom nákladov na energie, s tým súvisí udržateľnosť a podpora podnikateľského prostredia,
• pre zmenu legislatívnych a technických noriem pri dodávkach tepla a energií, s ohľadom na súčasnú situáciu.

Vážený pán predseda Vlády Slovenskej republiky, iba rýchlym prijatím potrebných opatrení sa vytvorí predpoklad na schopnosť odolávať extrémnym výkyvom cien energií, a podporí to stabilizáciu vo fungovaní podnikateľského prostredia a územnej samosprávy.

Len rýchlo a adresne prijaté mimoriadne opatrenia dokážu zamedziť rizikám zvyšovania nezamestnanosti, zhoršovaniu sociálnych pomerov a s tým súvisiacich negatív.
Bez relevantných opatrení zo strany štátu, nebude postačovať šetrenie nákladov na energie, ku ktorému už všetci zúčastnení pristúpili v maximálnej možnej miere v medziach legislatívy, a jednotlivé subjekty alebo organizácie budú musieť prijať ďalšie nezvratné opatrenia, čo bude mať vplyv a negatívny dopad na plnenie spoločenských, ale aj zákonných povinností a dodržiavanie technických noriem.

Zdroj: presov.sk