Skip to content
Menu
Menu

Veľvyslanec Šafin vyzdvihol pomoc Prešovskej univerzity ukrajinským utečencom

Prečítať článok

Prešovskú univerzitu (PU) v Prešove navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec na Ukrajine J.E. Marek Šafin. Na pôde univerzity diskutoval so študentmi a dobrovoľníkmi z rôznych sfér zameraných na pomoc ukrajinským utečenom. S rektorom univerzity podpísal aj memorandum o vzájomnej spolupráci.

Na stretnutí s veľvyslancom boli prítomní dobrovoľníci z radov učiteľov a študentov PU, ktorí vykonávajú rôznorodé aktivity týkajúce sa pomoci utečencom, pochádzajúcim z Ukrajiny.

Svoje zastúpenie mali lektorky kurzu slovenského jazyka, psychológ vedúci výcvikové stredisko krízovej intervencie, koordinátor tlmočníckych aktivít, viacerí dobrovoľníci z hraničných priechodov, seminaristi z Gréckokatolíckeho kňazského seminára, ukrajinské študentky pôrodnej asistencie, ktoré boli pri pôrode ukrajinskej utečenkine, ale aj pedagógovia či študenti, ktorí vedú na univerzite športový i umelecko- kreatívny krúžok určený pre ukrajinské deti.

„Je to prejav ľudskosti a vyzretosti študentov, ktorí vedia, že je potrebné v týchto neľahkých časoch pomáhať. Občianska spoločnosť u nás je veľmi rozvinutá, nebol som prekvapený, že sa študenti takto zaangažovali, osobne som to priam očakával,“ uviedol na stretnutí veľvyslanec Marek Šafin. Zároveň dodal, že Slovensko a Ukrajina sú síce susedné štáty, no aj napriek tomu sa stále dostatočne dobre nepoznajú. Máme tohto dosť spoločného a dlho sme o sebe veľa nevedeli. Aj táto dnešná situácia prispieva k tomu, že lepšie spoznáme my vás a vy nás,“ poznamenal Šafin.

„Som veľmi rád, že pán veľvyslanec si našiel čas a navštívil našu univerzitu čím demonštroval aj to, že naši ukrajinskí študenti a ich rodinní príslušníci nie sú v týchto nesmierne ťažkých situáciách, ktoré prežívajú, sami,“ povedal Peter Kónya, rektor Prešovskej univerzity a zároveň sa poďakoval všetkým dobrovoľníkom za ich prácu a nasadenie.

Na stretnutí nechýbali ani rodinní príslušníci ukrajinských študentov bývajúci v študentských domovoch PU. „Chcela by som veľmi poďakovať Prešovskej univerzite za to, že nám poskytla ubytovanie. Som rada, že mám možnosť navštevovať aj rôzne prednášky mojich slovenských kolegov, mám prístup do univerzitnej knižnice a taktiež sa zúčastňujem rôznych kultúrnych podujatí. Aj to nám pomáha nemyslieť na to, čo sa deje u nás doma na Ukrajine,“ vyzdvihla Iryna Špiťko, docentka z Dniprovskej národnej univerzity.

Počas návštevy veľvyslanca došlo na pôde univerzity aj k podpisu memoranda o vzájomnej spolupráci s cieľom prehĺbiť a rozšíriť súčinnosť pri pomoci ľuďom zasiahnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine, osobitne v oblasti školstva, národnej a regionálnej kultúry, spoločenského života a medzinárodnej spolupráce.

Zúčastnené strany v súlade so zámermi Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve a Prešovskej univerzity v Prešove sa budú na princípoch vzájomnej dôvery a porozumenia usilovať svoju činnosť realizovať spoluprácou pri skvalitňovaní komunikácie, výmene informácií, pri dobrovoľníckej činnosti, spoločnej prezentácii a propagácii výsledkov ich činnosti,  usporadúvaní vzdelávacích akcií a organizovaní spoločných podujatí, ako aj pri podávaní žiadostí a riešení medzinárodných projektov.

„Konkrétny obsah tohto memoranda bol v posledných týždňoch naplnený niekoľkonásobne intenzívnejšie než v doterajších rokoch fungovania univerzity. Pevne verím, že naša spolupráca bude zameraná nielen na poskytovanie pomoci v období vojny, ale jej ďalšie formy budeme môcť realizovať aj v nasledujúcom mierovom období,“ uzavrel rektor univerzity.

Anna Polačková
Foto: František Franko