Skip to content
Menu
Menu

Vladyka Ján Babjak na sviatok Bohozjavenia požehnal vodu v potoku Jakubianka

Na významný sviatok východnej cirkvi Bohozjavenie Pána, 6. januára, zavítal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ do rázovitej gréckokatolíckej obce Jakubany, kde v Chráme svätých apoštolov Petra a Pavla slávil archijerejskú svätú liturgiu. 

Chrám v Jakubanoch patrí medzi architektonicky najkrajšie v Prešovskej archieparchii a podľa projektu tohto chrámu bola začiatkom 20. storočia vybudovaná aj gréckokatolícka katedrála v maďarskom Debrecíne. Veriaci v tejto farnosti prichádzajú na bohoslužby oblečení v miestnych krojoch, čo aj tohto roku zvýraznilo sviatočnú atmosféru, ktorú umocnil aj ich radostný spev. Z pandemických dôvodov však bola kapacita chrámu značne obmedzená.

V homílii vladyka Ján hovoril o pokore, ktorú Kristus ukázal celému ľudstvu tým, že prijal na seba ľudskú prirodzenosť, čo sme oslavovali v predchádzajúcich sviatkoch Narodenia Krista, a teraz sa v pokore on, Boží Syn, dáva krstiť Jánovi v rieke Jordán. Vychádzajúc z veršových slôh predsviatku Bohozjavenia poukázal na veľkú príbuznosť týchto sviatkov, ktoré sa na kresťanskom Východe slávili v minulosti ako jeden sviatok.

Veriacich ďalej pozval, aby sa dali nanovo osvietiť Božou pravdou: „V tento veľký sviatok uverme Ježišovi Kristovi, že iba v ňom je naša záchrana a spása, že iba On môže meniť náš život k lepšiemu. On jediný má moc zmyť naše hriechy – pýchu, nenávisť, zlobu, sebectvo a všetky ostatné hriechy. On jediný môže zmeniť naše pyšné srdcia, na srdcia pokorné a vytvoril v nich priestor pre lásku k Bohu a k blížnemu,“ povedal v homílii vladyka Ján Babjak.

V závere archijerejskej svätej liturgie miestny farár Peter Malcovský poďakoval vladykovi za jeho prítomnosť vo farnosti a zároveň mu zablahoželal k 19. výročiu biskupskej vysviacky, ktorú prijal 6. januára 2003 v Bazilike sv. Petra v Ríme z rúk sv. pápeža Jána Pavla II.

Do slávenia sviatkov Bohozjavenia Pána vstúpil vladyka Ján už v predvečer sviatku, 5. januára ráno, keď sa spolu s ostatnými kňazmi pôsobiacimi v Prešove a s veriacimi modlil v katedrále Kráľovské hodinky. Večer slávili svätú liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou, ktorej predsedal vladyka Ján a pri ktorej aj posvätil vodu. Homíliu na tejto svätej liturgii ohlásil prešovský protopresbyter Rastislav Baka, ktorý povedal, že Kristus sa postavil do vôd Jordánu, aby zachránil zblúdilého človeka. A spôsob ako človek môže zanechať bludisko hriechu, je zostať poslušný Božiemu slovu.

Michal Pavlišinovič
Foto: Štefan Rybovič