Skip to content
Menu
Menu

Nové pravidlá pre bezpečnejšie tetovanie v Európskej únii

Do platnosti vstúpilo nové celoeurópske obmedzenie (od 4.1.2022) týkajúce sa nebezpečných chemikálií obsiahnutých v tetovacích farbách a v permanentnom make-upe.

Všetci občania EÚ tak budú mať garantované, že nech sa dajú tetovať kdekoľvek na území Únie, tetovacie farby, ktoré sa im dostanú do kože budú bezpečné a neohrozia ich zdravie. Obmedzenie sa týka tetovacích farieb vyrobených v EÚ i mimo nej. Pre látky, ktorých používanie bude obmedzené existujú na trhu bezpečné alternatívy.

Obmedzenie sa vzťahuje na karcinogénne, mutagénne a reprotoxické látky, chemikálie zakázané v kozmetike, kožné senzibilizátory, dráždivé látky pre kožu a oči, kovové nečistoty, aromatické amíny a niektoré pigmenty.

U dvoch tetovacích pigmentov – modrý Blue 15:3 a zelený Green 7 – začne platiť nové obmedzenie až o rok – 4. januára 2023. Jednoročná výnimka bola udelená s cieľom poskytnúť podnikom viac času na nájdenie bezpečných alternatív.

V Európe sa tetovaním pýši 12 % obyvateľov vrátane tínedžerov. Komisia prijala obmedzenie v decembri 2020 na základe štúdií poskytujúcich dôkazy o alergiách a kožných problémoch spôsobených tetovaním, pričom reagovala na žiadosť členských štátov.

Ako súvisí regulácia farieb s ochranou zdravia človeka? 

Pri tetovaní ihla preniká vonkajšou vrstvou kože do jej spodnej časti nazývanej derma, do ktorej sa vstrekuje tetovacie farbivo. Keby farba zostala v povrchovej časti kože – epiderme, tetovanie by nemalo dlhú trvácnosť, lebo vrchná časť kože sa neustále obnovuje. Tetovacie farbivá sa však môžu z kože uvoľniť a dostať sa tak do krvi a putovať do iných orgánov. Najčastejšie boli farbivá z tetovania nájdené v lymfatických uzlinách alebo v pečeni. Takisto pri laserovom odstránení nechceného či nepodareného tetovania sa chemické tetovacie farbivá v koži rozbíjajú na menšie častice, ktoré sa z dermy uvoľňujú a môžu sa dostať v tele voľne do obehu. Farbivá môžu v koži degradovať aj vplyvom slnečného alebo ultrafialového žiarenia.

Chemické látky používané v tetovacích farbách a trvalom make-upe zostávajú v tele zväčša na celý život, čo vytvára možnosť dlhodobého vystavenia potenciálne zdraviu škodlivým látkam. Môžu spôsobovať kožné alergie, zápaly, infekcie, ale aj iné vážnejšie reakcie ako genetické mutácie či dokonca rakovinu. Zloženie týchto tetovacích farbív je často problematické.

Môžu obsahovať škodlivé látky, nečistoty i vedľajšie produkty ako nikel, chróm či meď. Tieto farbivá sa mnohokrát vyrábajú i za účelom vonkajšieho používania, napr. na farbenie textilu, áut či plastov. Je známy aj prípad z Nemecka, kedy bola na tetovanie použitá farba na striekanie automobilov. Výrobcovia farbív zriedkavo uvádzajú či sú použité pigmenty vhodné do tetovacích atramentov, alebo tak robia len u farbív na trvalý make-up. Väčšina tetovacích farbív na trhu EÚ sa dováža zo Spojených štátov, kde sú tetovacie farbivá málo regulované a častokrát u nich chýbajú informácie o tom, aké je presné zloženie tetovacej farby, ktorú zákazník dostáva pri tetovaní do kože.

Zdroj: Európska komisia