Skip to content
Menu
Menu

Vo Výrave majú posvätený obnovený chrám

V nedeľu 1. augusta navštívil vladyka Ján obec Výravu, ktorá je filiálnou obcou farnosti Svetlice, kde posvätil obnovený gréckokatolícky chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Na začiatku slávnosti vladyku privítala starým slovanským zvykom chlebom a soľou starostka obce Monika Kurťaková.

Slávnosť, ktorá zároveň bola aj odpustovou, začala posviackou obnoveného chrámu a následne slávením archiejerejskej svätej liturgie. Spolu s vladykom koncelebroval medzilaborecký protopresbyter Ján Blaško ako aj kňazi, ktorí v minulosti pôsobili vo farnosti.

Vladyka Ján v homílii zdôraznil, že podobne ako dnes súťažia športovci pod olympijskými kruhmi aj každý veriaci vo svojom živote vedie duchovný zápas. A v tomto zápase je možné vyhrať len s Ježišom Kristom. Na konci slávnosti vladykovi aj všetkým čo sa podieľali na oprave chrámu poďakoval miestny správca farnosti Matej Buk a nasledovalo mirovanie.

Matej Buk
Foto: Peter Ferenc