Skip to content
Menu
Menu

Výstavbu rýchlostnej cesty R4 chcú urýchliť memorandom

Na dôležitosť rýchlostnej cesty R4 upozornil Prešovský samosprávny kraj, aktivisti, dotknuté obce i mestá, ale i predstavitelia susedných krajín Poľska a Maďarska na  medzinárodnej konferencii. Svoj postoj deklarovali podpísaním memoranda.

Význam a potreba urýchlenej výstavby rýchlostnej cesty R4 – to bola hlavná téma medzinárodnej konferencie na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorá sa konala v pondelok 27. septembra. Hlavným organizátorom bolo OZ Náš Prešov v spolupráci s krajskou samosprávou.

„Ďakujem všetkým, že prijali pozvanie na toto stretnutie, kde sme jasným deklaratívnym spôsobom dali najavo, že rýchlostná cesta R4 je kľúčová a významná dopravná tepna nielen pre rozvoj Prešovského samosprávneho kraja, ale pre rozvoj celého východu. Som rád, že sme mohli vytvoriť zázemie pre všetkých, ktorých sa táto problematika bytostne dotýka – obce a mestá v našom kraji, aktivistov, ale aj predstaviteľov susedných krajín – Poľska a Maďarska,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.

Výstupom stretnutia bolo podpísanie Memoranda o partnerstve a spolupráci k potrebe urýchlenej dostavby rýchlostnej cesty R4 a jej dôležitosti pre rozvoj Prešovského kraja. Signatárom memoranda bol predseda PSK Milan Majerský a predseda OZ Náš Prešov René Polačok, ku ktorým sa pripojili aj starostovia a primátori dotknutých samospráv, ako Svidník, Giraltovce, Kapušany či Nižný Komárnik.

„Verím, že aj prijatím memoranda konečne pohneme kompetentné orgány v tejto republike k výstavbe rýchlostnej cesty R4 Prešov – Vyšný Komárnik, pretože Via Carpatia bez R4 stratí zmysel, pre ktorý bola zrodená,“ uviedol predseda OZ Náš Prešov René Polačok.

Prítomní sa zhodli na tom, že vybudovanie rýchlostnej cesty R4 je nesmierne dôležité nielen pre Slovensko a Prešovský kraj, ale aj pre susedné krajiny ako Poľsko a Maďarsko, keďže úsek R4 je súčasťou medzinárodného koridoru Via Carpatia. Čo potvrdili aj zástupcovia Poľska a Maďarska priamo na konferencii.

„Iniciatíva Maďarov a Poliakov nám v úvodzovkách dýcha na krk, núti nás akcelerovať v príprave a realizácii výstavby rýchlostnej cesty R4 aj tu na Slovensku. Som rád, že na dnešnom stretnutí boli prítomní okrem ministerstva dopravy aj zástupcovia maďarskej a poľskej strany. Dobrá práca Poliakov a Maďarov nám môže byť len inšpiráciou a ja by som bol veľmi rád, ak by táto vláda napĺňala prísľuby, ktoré nám dala, reálnymi projektami na vybudovanie rýchlostnej cesty R4. Na konci každej jednej snahy, ktorú vykonávame, sú totiž ľudia, ktorí žijú v meste či obci tohto regiónu a títo ľudia si zaslúžia lepšiu kvalitu života,“ skonštatoval Majerský.

Maďarská strana má dať do prevádzky svoju trasu už na jeseň tohto roka, Poľsko tak má urobiť v roku 2026. Kedy bude hotová na Slovensku, zatiaľ nie je jasné. „Rýchlostnú cestu R4 budeme musieť financovať cez Verejné súkromné partnerstvo, toto je cesta. Takže ministerstvo dopravy na základe tohto pripraví projektový zámer a predloží ho s analýzou ministerstvu financií. Aby ste to mohli predložiť na financovanie, musíme mať územné rozhodnutie. Na ministerstve dopravy urobíme všetko, aby sme všetky tieto úseky na ceste R4 dotiahli do fázy územného rozhodnutia,“ vysvetlil štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Jaroslav Kmeť.

Medzinárodná dopravná tepna Via Carpatia, ktorého súčasťou je aj úsek R4, prepája sever s juhom Európy. U nás po nej volajú predovšetkým samosprávy dotknuté vysokou frekvenciou tranzitnej dopravy.

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Foto: PSK