Skip to content
Menu
Menu

Začala sa registrácia do logickej olympiády intelektovo nadaných detí

Prešov – Intelektovo nadané deti sa už môžu prihlásiť do 12. ročníka logickej olympiády. Ide o súťaž mimoriadne nadaných žiakov do 15 rokov, ktorí navštevujú základné školy a osemročné gymnáziá. Organizátormi sú Pedagogická fakulta (PF) Prešovskej univerzity v Prešove (PU), mesto Prešov a Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove.

Do špecifickej súťaže je možné zaregistrovať školákov zo škôl a tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a intelektovo nadaných žiakov vzdelávaných v  klasických triedach základných škôl a osemročných gymnázií. K registrácii, ktorá potrvá do 30. januára 2024,  je potrebné vyplniť elektronický formulár zverejnený na webovom sídle súťaže www.logickaolympiada.sk.

flashphoto.sk

Súťaž sa začína školskými kolami v dvoch súťažných kategóriách – prvá je určená pre intelektovo nadaných žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl, druhá pre intelektovo nadaných žiakov 5. až 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií (žiakov do 15 rokov). Školské kolá logickej olympiády sa uskutočnia na zaregistrovaných školách v priebehu marca v roku  2024,“ priblížil Ľuboš Lukáč, externý spolupracovník PF PU, špeciálny pedagóg a učiteľ intelektovo nadaných žiakov.

Samotná súťaž vyvrcholí po skončení školských kôl, a to celoslovenským finálovým kolom Logickej olympiády na PF PU, ktorého sa zúčastnia postupujúci z jednotlivých registrovaných škôl. „Súťaž bude prebiehať v dvoch častiach. Obsahom prvej časti bude riešenie jednotlivých úloh zameraných na matematický úsudok, priestorový úsudok, logický úsudok a verbálne myslenie. Po ukončení testovania pripravujú organizátori pre finalistov druhú časť súťaže – workshop pre nadaných žiakov,“ doplnil Lukáč.

Súčasťou celoslovenského finálového kola logickej olympiády bude aj podujatie pod názvom Večer talentov, na ktorom sa v predvečer konania súťaže stretnú nadaní žiaci z celého Slovenska. Nebude chýbať ani odborný seminár Rozumieme nadaným pre učiteľov, rodičov žiakov, študentov vysokých škôl a laickú verejnosť, ktorý bude prebiehať paralelne s olympiádou. Keďže výchova a vzdelávanie nadaných žiakov patrí medzi čoraz diskutovanejšie témy, veríme, že pozvaní hostia prinesú odpovede na rôzne aktuálne otázky a problémy,“ uzavrel Lukáč,ktorý je zároveň aj autorom celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

flashphoto.sk

***

Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním patrí medzi významné projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. V doterajších jedenástich ročníkoch sa do súťaže zapojilo viac ako 28 000 nadaných žiakov z celého Slovenska.

Anna Polačková