Skip to content
Menu
Menu

Začína sa jesenná deratizácia

Prečítať článok

Mesto Prešov v týchto dňoch začína s realizáciou pravidelnej celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev, ktorá potrvá počas celého mesiaca október 2022.

Deratizácia verejných priestranstiev sa týka celého územia mesta Prešov. Aktuálne sa začína III. fáza celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev, ktorá je naplánovaná v mesiaci október 2022.

Práce sú vykonávané podľa harmonogramu zmluvnej spoločnosti, ktorá realizuje jednotlivé činnosti v súlade s právnymi predpismi.
Deratizáciu verejných priestranstiev mesta Prešov vykonáva v zmysle platnej zmluvy spoločnosť DLC s. r. o.

Na tento účel je vyčlenených 5 377,95 € (tri fázy v priebehu roka), okrem toho sa realizuje aj monitoring za 48 €, na zasypávanie dier po potkanoch zeminou je vyčlenených 245,31 €.

Zdroj: presov.sk