Skip to content
Menu
Menu

Začína sa rekonštrukcia mosta na Ulici Padlých hrdinov

V meste Prešov sa v najbližších dňoch začne pripravovaná rekonštrukcia mosta na Ulici Padlých hrdinov v mestskej časti Solivar. Stavebné práce potrvajú približne 3 mesiace.

Minuloročná odborná kontrola statiky a technického stavu lávok a mostov v správe mesta Prešov sa zamerala aj na most na Ulici Padlých hrdinov. Výsledky kontroly preukázali, že stavebno-technický stav tohto mosta je natoľko vážny, že celý objekt nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu. Tá sa začne už v najbližších dňoch. V tejto súvislosti sa na moste a v jeho okolí začali prípravné práce.

Od 6.6.2022 je naplánovaná kompletná uzávierka mosta, pre automobilovú dopravu a chodcov. Obchádzková trasa pre autá povedie cez Čipkársku alebo cez Gápľovú ulicu. Chodci môžu využiť aj lávku pre peších, ktorá je prístupná zo Soľnobanskej ulice.

V rámci rekonštrukcie mosta bude vykonaná komplexná prestavba krídel opôr a sanácia úložných prahov, pod nosníkmi budú uložené elastomerné ložiská, povrchy mostného objektu budú celoplošne opieskované a ošetrené sanitačným náterom, v miestach obnaženej výstuže budú použité reprofilačné hmoty a na moste pribudne aj nové zábradlie.

Súčasťou stavebných prác bude aj obnova všetkých vrstiev vozovky, vrátane hydroizolácie nad mostom a priľahlej komunikácie. Okrem toho bude zabezpečené odvodnenie mosta, spevnenie koryta potoka pod mostom a prietočný profil potoka bude upravený do stredu mosta.

Víťazom verejnej súťaže, formou naprojektuj a stavaj, sa stala spoločnosť CBR s. r. o. Celková zmluvná cena prác, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie a samotnej rekonštrukcie mosta, je 211 188 eur s DPH.  Stavebné práce na moste potrvajú do konca leta 2022.

Zdroj: presov.sk