Skip to content
Menu
Menu

Začína sa rekonštrukcia podchodu a schodísk na Sekčovskej ulici

Podchod na Sekčovskej ulici a priľahlé schodiská dostanú novú podobu. Mesto Prešov už odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi, ktorý tu zrealizuje kompletnú rekonštrukciu. V čase trvania stavebných prác bude podchod uzavretý. Práce potrvajú približne do konca februára 2022.

V týchto dňoch sa začína rekonštrukcia podchodu, ktorý vedie popod hlavnú cestu na Sekčovskej ulici. Obnovou prejdú tri priľahlé schodiská, steny pri schodoch a celý podchod vrátane dlažby, stien a osvetlenia s napojením na existujúce chodníky. Výraznejšie stavebné úpravy budú realizované na železobetónových rímsach a spomínaných exteriérových schodiskách, na ktorých pribudne protišmyková úprava a pomocné prvky pre slabozrakých.

V podchode bude kompletne vymenená elektroinštalácia a pribudne aj nový rozvádzač. Staré osvetlenie nahradia nové moderné LED svietidlá v takzvanom antivandalskom prevedení, pričom ovládanie osvetlenia podchodu bude automatické.

„V podchode pod cestou na Sekčovskej ulici sa už výrazne prejavil zub času. Som rada, že môžeme spustiť túto rekonštrukciu ešte pred koncom roka a verím, že už na jar si Prešovčania vyskúšajú obnovený podchod a schodiská, ktoré budú nielen krajšie, ale predovšetkým bezpečnejšie,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Od pondelka 25.10.2021 bude podchod kompletne uzavretý až do skončenia stavebných prác. V tejto súvislosti žiadame obyvateľov o trpezlivosť. Peší budú môcť naďalej využívať dva priechody pre chodcov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti podchodu.

Celková cena rekonštrukcie je v zmysle zmluvy o dielo 98 102,86 eur s DPH. Realizátorom stavby je spoločnosť Lptex, s.r.o.

Zdroj: presov.sk