Skip to content
Menu
Menu

Žiaci zo ZŠ Važecká sa zapojili do projektu „Sladká pomoc“

Prečítať článok

Kampaň „Sladká pomoc“ je iniciatívou Pápežských misijných diel, ktoré pomocou keksíkov chcú pomôcť deťom vo svete. Výťažok z predaja poputuje pre deti a mládež do chudobných krajín.

Cena keksíka je 0,50€. Polovica z ceny ide už priamo na podporu deti v Afrike, Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande. Kúpa keksíkov však nie je podmienená touto minimálnou cenou a je možné podporiť deti aj väčšou sumou.

V čase Filipovky, 9. decembra, sa deti navštevujúce hodiny Náboženskej výchovy v gréckokatolíckom obrade spoločne s ich učiteľom diakonom Rudolfom Hreňom pustili do uskutočnenia naplánovanej akcie.

Predajom keksíkov v priestoroch ZŠ na Važeckej ulici v Prešove získali sumu 95 €, ktorú v celej výške odoslali na účet Pápežských misijných diel. V tomto predvianočnom čase sa podelili s deťmi z Afriky o svoj čas a zároveň svojou aktivitou pomohli zlepšiť kvalitu ich života.

„Ďakujem deťom a vedeniu školy ZŠ Važecká 11, za spoluprácu a zároveň chcem všetkým nakupujúcim poďakovať za veľké a otvorené srdce,“ povedal pre ISPA diakon Rudolf Hreňo.

Rudolf Hreňo