Skip to content
Menu
Menu

Žilinská univerzita pomôže PSK zlepšiť stav ciest a mostov

Prešovským samosprávny kraj podpísal memorandum so Žilinskou univerzitou v Žiline v oblasti dopravy. Spolupráca má priniesť prepojenie vedeckých poznatkov s praxou. Zlepšiť stav ciest a mostov v Prešovskom kraji. To je hlavným cieľom spolupráce medzi Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) a Prešovským samosprávnym krajom (PSK). Svoj zámer spečatili v utorok 8. marca podpisom Memoranda o spolupráci na pôde prešovskej župy.

Obe strany sa memorandom zaviazali, že budú spolupracovať pri vypracovaní a hodnotení diagnostiky ciest a mostov II. a III. triedy v PSK. A to za účelom efektívneho spravovania, údržby a plánovania nových investícií.

„V rámci mostného programu uvažujeme s rekonštrukciou až 50 mostov ročne. Zámerom je, aby sme v tomto roku odstránili havarijný stavebno-technický stav mostov a za päť rokov sa mohli dopracovať k tomu, že v Prešovskom kraji nebudeme mať už mosty vo veľmi zlom stave. Pevne verím, že moderné diagnostické metódy a nástroje, ktoré využíva Stavebná fakulta Žilinskej univerzity, nám budú v tejto problematike veľkým prínosom. Ide o silného partnera, ktorý nám môže byť veľmi nápomocný svojim know-how,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Župa s univerzitou sa budú tiež aktívne podieľať na tvorbe a rozvoji digitalizácie cestnej siete v PSK. A to s cieľom optimalizácie a zvýšenia bezpečnosti dopravy a efektívneho spravovania a prevádzky cestnej siete.

Rovnako budú dbať na recykláciu a následné využitie recyklovaných stavebných odpadových materiálov, ktoré vzniknú pri opravách a rekonštrukciách ciest a mostov v Prešovskom kraji.

Okrem toho budú spolupracovať pri návrhoch vhodných technológií, postupov a materiálov pri rehabilitácii objektov dopravnej infraštruktúry a budov. Súčasťou memoranda je aj záväzok plánovania dopravnej infraštruktúry, modelovanie dopravy a kapacitné analýzy.

„Na našej fakulte pôsobia odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výskumu inžinierskych konštrukcií, dopravných a pozemných stavieb. Ich aktivity pri transfere najnovších poznatkov vedy a výskumu môžu prispieť k rozvoju cestnej infraštruktúry a cestného hospodárstva v Prešovskom samosprávnom kraji. Naša ponuka smeruje predovšetkým do spolupráce v oblasti diagnostiky ciest a mostov, do oblasti aplikácie nových ekologicky udržateľných materiálov a postupov, do oblasti správy a údržby budov, plánovania dopravnej infraštruktúry, či do tvorby a rozvoja digitalizácie cestnej siete s cieľom zvýšenia bezpečnosti dopravy a efektívneho spravovania a prevádzky cestnej siete,“ uviedol dekan Stavebnej fakulty UNIZA Marián Drusa.

Prešovská krajská samospráva má aktuálne 1 237 mostov, z toho Správa a údržba ciest (SÚC) PSK eviduje dva mosty v havarijnom stave (7. stupeň). A to most cez potok Stavenec za obcou Ruská Volová (okr. Snina), a novonadobudnutý most od Slovenskej správy ciest cez rieku Biela voda za obcou Lysá Poľana (okr. Poprad) – hraničný most SR-PL. Vo veľmi zlom stave (6. stupeň) je 93 mostov a v zlom stave (5. stupeň) je aktuálne 345 mostov.

Lea Heilová