Skip to content
Menu
Menu

Župa dá opraviť cesty a mosty za päť miliónov eur

Prečítať článok

(ako) – Je rozhodnuté. V tomto roku sa má v Prešovskom kraji opraviť 15 úsekov ciest a 10 mostov za zhruba 5 miliónov eur. Zväčša ide o úseky v havarijnom a nevyhovujúcom stave. Odsúhlasili to krajskí poslanci na svojom pondelkovom online rokovaní.

Financie vyčlenili v rámci zmeny rozpočtu presunutím z rezervného fondu, čím sa celkový rozpočet kapitálových výdavkov SÚC PSK zvýšil na 10,35 milióna eur. Na opravu mostov je určená polovica z odsúhlasenej sumy vo výške 2,5 milióna eur.

Správa a údržba ciest PSK už má k dispozícii projektovú dokumentáciu a môže pristúpiť k okamžitému procesu verejného obstarávania.

Opravia aj mosty v Jarovniciach a v Toryse

Z desiatich mostov určených na rekonštrukciu je stav jedného z nich označený ako havarijný. Ide o most cez potok za obcou Ruská Volová, ktorého rekonštrukcia má stáť 190-tisíc eur.

Najdrahšou stavbou zo zoznamu je rekonštrukcia mosta cez železničnú trať v úseku trate Svit – Štrba (okres Poprad). Jeho stav je označený ako zlý a oprava má stáť 485-tisíc eur.

Ďalších 400-tisíc eur si vyžiada rekonštrukcia mosta cez potok Vesné v obci Šarišské Jastrabie (okres Stará Ľubovňa), ktorý je vo veľmi zlom stave.

V rovnakom technickom stave sú zaradené aj mosty cez potok Vyšné Repáše (okres Levoča), most cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice (okres Sabinov) a most v Ďurďoši (okres Vranov n/Topľou). Päť mostov je v stavebno-technickom stave zlý. Okrem mosta na železnici Svit – Štrba ide o mosty v obci Fričkovce, most cez Močidlový potok na konci obce Hudcovce, most cez potok v obci Abrahámovce a most v obci Torysa.

Cesta medzi V. Šarišom a Kanašom. / Ilustračné foto: pk

Havarijné úseky ciest

Ďalšie kapitálové výdavky vo výške 2,5 milióna eur sú určené na odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov ciest III. triedy.

Najviac prostriedkov určili krajskí poslanci na rekonštrukciu cesty v úseku Tarnov – Sveržov v hodnote 350-tisíc eur.

V havarijnom stave sú tri z 15 schválených úsekov ciest určených na rekonštrukciu.

Ide o rekonštrukciu cesty Vyšné Repaše (okres Bardejov) za 155-tisíc eur, úseku Nižný Orlík – Vyšná Jedľová (okres Svidník) za 200-tisíc eur a rekonštrukciu cesty z obci Čertižné (okres Medzilaborce) k štátnej hranici s Poľskom v hodnote 60-tisíc eur.

Zrekonštruujú tiež úseky v nevyhovujúcom stave Tatranská Kotlina – Slovenská Ves, Štrba – Liptovská Teplička, Kalná Roztoka – Klenová, Jarabina – Litmanová, Vyšný Hrabovec – Tokajík, Vranov nad Topľov – Jastrabie, Malá Domaša – Detrík, tiež v obci Papín, Veľký Šariš – Kanaš, Ďačov, Gregorovce.