Skip to content
Menu
Menu

KOMENTÁR / Potrebujú Prešovčania hokejovú extraligu či funkčnú dopravu?

Prečítať článok

Koronakrízový rok nám dáva tvrdú životnú lekciu. Vo všetkom. Keď sme ešte nedávno hovorili o prioritách v meste, vyznelo to skôr ako hra na to, čo kto chce a dokáže presadiť. Teraz je však čas na to, aby sme zvažovali, čo naozaj potrebujeme. Peňazí totiž nebude viac, bude ich rozhodne menej a delenie koláča z verejných zdrojov by preto malo byť zodpovednejšie, ako kedykoľvek predtým.

Na januárovom mestskom zastupiteľstve najmladší z poslancov, Lukáš Anderko, predniesol odvážny návrh na záchranu prešovského hokeja. Žiadal kolegov o podporu návrhu na dovybavenie zimného štadióna, ktorého obnova stála milióny eur. Vyhlásil, že keď sa tak stane, v Prešove sa bude už na jeseň hrať extraliga. Hovoril o investorovi, ktorý má licenciu A, ale chce ostať v anonymite. Zimák totiž teraz nespĺňa podmienky pre extraligu. Na to potrebuje ešte vybavenie ako sú turnikety, kamery, softvér pre extraligového rozhodcu, bufety, technické kúrenie vo vestibule a ďalšie úpravy v interiéri. Na to je potrebných zhruba 350-tisíc eur a poslancom navrhol prijať také rozpočtové opatrenie. S úradníkmi vraj našiel rezervu v rozpočte mesta. No a podporu našiel. Za jeho návrh na zmenu rozpočtu hlasovalo 23 poslancov.

Foto: V. Zamborský

Otázkou je, za akú cenu. Viete, kde sa našli tie peniaze? Nuž v tom, že mesto znova nezaplatí  dopravnému podniku straty za prepravu vo verejnom záujme vo výške 250-tisíc eur ešte za rok 2019. Dlh voči dopravnému podniku sa nabaľuje z roka na rok. No a čo, že sa v tom bude pokračovať? Zarážajúce je aj to, že za takým návrhom stojí človek, ktorý je zároveň členom predstavenstva dopravného podniku. Koho záujmy teda preferuje? Zvyšok peňazí ukroja z kapitoly  pomoci pre mestských policajtov za ich sťaženú službu v prvej vlne pandémie.

Dopravný podnik je pritom v zložitej situácii. Koronakríza spôsobila pokles tržieb, obmedzenie výkonov a aby mohli plniť rozvojové plány, na to by potrebovali kúzelnú paličku a nie ďalšiu brzdu. Tak napríklad na najbližšie zastupiteľstvo chce dopravný podnik predložiť žiadosť o schválenie investície  Konkrétne ide o vypracovanie dokumentácie k projektu na modernizáciu  údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne. Predpokladaná hodnota zákazy je 890-tisíc eur bez DPH a hoci podpora príde od štátu a EÚ, vyžaduje sa 5-percentné spolufinancovanie z vlastných zdrojov.

Kde na to dopravný podnik vezme peniaze, keď nedostane ani to, čo mu právom patrí? Bez obnovy zastaralej elektrickej trakcie nebude možné zabezpečiť plynulosť premávky spojov MHD.  Vozovňa je z roku 1962 a zodpovedá duchu doby a času vzniku. Technologické vybavenie pochádza prevažne z konca 70-tych a začiatku 90-tych rokov minulého storočia, ale všetci chceme, aby bola hromadná doprava plynulá, moderná a spoľahlivá.  Nuž, tak si musíme vybrať, čo potrebujeme viac. Hokejovú extraligu alebo spoľahlivú hromadnú dopravu.

 

Anna Košuthová