Skip to content
Menu
Menu

Župa sa uchádza o financie na opravu ciest

Desať cestných projektových zámerov plánuje spustiť Prešovský samosprávny kraj (PSK) už v blízkej budúcnosti. Krajskí poslanci schválili na pondelkovom (13.2.) zastupiteľstve predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na ich realizáciu. Projekty by mali byť pritom financované z cezhraničného programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

Konkrétne ide o projektový zámer modernizácie cesty III. triedy Lysá Poľana – Podspády s predpokladaným rozpočtovým nákladom dva milióny eur, pričom PSK by sa mal spolupodieľať na projekte 8% vo výške 160-tisíc eur. Čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP.

Taktiež ide o elimináciu bezpečnostných rizík na ceste III. triedy Hertník – Kľušovská Zábava s predpokladaným rozpočtovým nákladom päť miliónov eur, pričom kraj by mal znášať 8% spolufinancovanie, max. však do výšky 400-tisíc eur.

Medzi projektami je aj Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 4. etapa – Rekonštrukcia cesty II. triedy v obci Kamienka. A to s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1,1 milióna eur, pričom 8% financovanie zo strany PSK by nemalo prekročiť sumu 88-tisíc eur.

Ďalším zámerom je rekonštrukcia cesty III. triedy pred obcou Vagrinec (okr. Svidník) s predpokladaným rozpočtovým nákladom 2,3 milióna eur. Spolufinancovanie PSK by malo byť 8%, max. vo výške 184-tisíc eur.

Žiadosť o NFP pôjde aj na projekt eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III. triedy Svidník – Vyšná Jedľová s predpokladaným rozpočtovým nákladom 2,8 milióna eur. Spolufinancovanie PSK na úrovni 8% by malo byť do výšky max. 224-tisíc eur.

Schválené bolo aj predloženie žiadosti o NFP na stabilizáciu zosuvu na ceste II. triedy za obcou Palota (okr. Medzilaborce) s predpokladaným rozpočtovým nákladom 1,7 milióna eur, pričom PSK by sa mal spolupodieľať na projekte 8% vo výške max. 136-tisíc eur.

Medzi ďalšie zámery patrí odstránenie bodovej závady na ceste II. triedy pred obcou Svidnička (okr. Svidník) s predpokladaným rozpočtovým nákladom 1,4 milióna eur. Spolufinancovanie PSK by malo byť 8%, max. vo výške 112-tisíc eur.

Plánovaným projektom je tiež stabilizácia zosuvu na ceste III. triedy Malý Lipník – I. etapa s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 600-tisíc eur, pričom 8% spolufinancovanie zo strany PSK by nemalo prekročiť sumu 48-tisíc eur. Na to by mala nadväzovať II. etapa projektu s rovnakým predpokladaným rozpočtovým nákladom i spolufinancovaním.

Posledným zámerom je rekonštrukcia križovatky cesty I. a III. triedy Pusté Pole (okr. Stará Ľubovňa) s predpokladaným rozpočtovým nákladom 500-tisíc eur. Spolufinancovanie PSK by malo byť 8%,  vo výške 40-tisíc eur.

Prešovský samosprávny kraj sa plánuje uchádzať o financie v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 -2027 vo výzve Klíma a vo výzve Cesty. Pomer financovania projektov pritom predstavuje 80% zo zdrojov EÚ, 12% zo štátneho rozpočtu a 8% z vlastných zdrojov.

Zroj: PSK
Ilustračné foto: SUC PSK