Skip to content
Menu
Menu

Bezbariérové objekty chce mať 24 župných stredných škôl

Dvadsaťštyri stredných škôl zriaďovaných Prešovským samosprávnym krajom má ambíciu debarierizovať svoje objekty. Zjednodušia tým prístup k vzdelávaniu aj pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Investičné akcie sa majú realizovať cez finančné prostriedky z Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR. Zámery za vyše 3 milióny eur  už odobrili krajskí poslanci rovnako i financovanie projektových dokumentácií.  

Do výzvy rezortu školstva  zameranej na debarierizáciu školských budov sa zapája 24 župných stredných škôl. Ide o vzdelávacie inštitúcie s počtom žiakov nad 275, ktoré sú v aktuálnom období najlepšie pripravené pre čerpanie prostriedkov z Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR. Krajskí poslanci ich žiadosti o poskytnutie finančného mechanizmu na realizáciu bezbariérovosti schválili na februárovom zasadnutí (13.2.). Ide celkovo o prostriedky vo výške 3,12 milióna eur  pričom maximálna výška pre jednu školu je stanovená na úrovni 130-tisíc eur.

Vítame možnosť zabojovať o tieto financie, keďže si v spoločnosti určite všetci uvedomujeme veľký investičný dlh z minulosti. Školské budovy v čase svojho vzniku neboli príliš prívetivé a bezpečné pre ľudí s obmedzenou mobilitou, a preto dnes, ak sú možnosti, to musíme rýchlo napraviť. Odstránenie stavebných či architektonických bariér je ďalším krokom k dostupnosti vzdelávania pre zdravotne znevýhodnených, čo by v 21. storočí malo byť absolútnou samozrejmosťou,“  uviedol v tejto súvislosti predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

Projekty debarierizácie sa majú realizovať v šiestich stredných školách zriaďovaných prešovskou župou v okrese Prešov, v piatich v okrese Poprad, v štyroch v Bardejovskom okrese, v troch vo Vranovskom okrese, ako aj zhodne v dvoch školách v okresoch Humenné a Stará Ľubovňa a v jednej škole v Sninskom a Svidníckom okrese.

K investičným akciám zastupiteľstvo vyčlenilo financie aj na prípravu projektových dokumentácií a súvisiacej inžinierskej činnosti. Ide o čiastku 136 700 eur. Identifikované sú už aj prvky debarierizácie a rozsah základných úprav, ktoré si v rámci možností a podmienok  výzvy mohli školy zakomponovať do realizácie,“ dodal predseda PSK.

V rámci zámerov ide prevažne o vybudovanie bezbariérových vstupov do školských budov, vrátane parkovania, exteriérových rámp a automatických vstupných dverí. Úpravy majú zabezpečiť bezproblémový pohyb imobilných medzi poschodiami, obstaranie schodiskových plošín, prípadne výťahov, ale i  rekonštrukcií sociálnych zariadení a šatní pre znevýhodnených.

Medzi vybranými strednými školami zapojenými  do projektu debarierizácie sú prešovské školy SPŠ strojnícka, Gymnázium J. A. Raymana, SPŠ stavebná, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej – org, zložka SOŠ technická, SOŠ gastronómie a služieb a SOŠ technická. Zo škôl v okrese Poprad sú to Obchodná akadémia, SOŠ remesiel a služieb, SPŠ techniky a dizajnu, SOŠ technická a SPŠ polytechnická J. A. Baťu vo Svite.

Z bardejovských škôl ide o Gymnázium L. Stöckela, SPŠ technickú, Spojenú školu J. Henischa – org. zložku SOŠ polytechnickú a SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka. Do výzvy sú zapojené i SOŠ, Gymnázium C. Daxnera a SOŠ drevárska z Vranova nad Topľou, ďalej SOŠ technická a SOŠ obchodu a služieb v Humennom, Gymnázium T. Vansovej  a SOŠ technická v Starej Ľubovni a taktiež SOŠ v Snine a SOŠ polytechnická a  služieb vo Svidníku.

Daša Jeleňová
Foto: PSK