Skip to content
Menu
Menu

PROJEKT LAPANČ ZNOVA OŽÍVA

Zámer existuje už od roku 2008, kedy vzniklo občianske združenie Lapanč, v ktorom má členstvo mesto Prešov a Veľký Šariš. Pôvodne bol zámer v lokalite vybudovať recyklačný dvor a spaľovňu. Plány sa však zastavili pre nesúhlas obyvateľov Veľkého Šariša, lebo preprava bola plánovaná cez mesto Veľký Šariš. Navyše, k lokalite na území Veľkého Šariša s rozlohou 38 369 metrov štvorcových vo vlastníctve združenia nie je vybudovaná prístupová cesta. Teraz projekt znova ožíva.
Pred oboma mestami totiž stojí horúca otázka, čo urobia s biologicky rozložiteľným odpadom, kde ho budú ukladať a spracovávať. Mesto Veľký Šariš, presnejšie primátor Viliam Kall zmenil názor, ale otvorená ostala otázka prístupovej cesty. Hľadajú riešenie a objavila sa možnosť vyrokovať s investorom stavby severného obchvatu a tunela Bikoš nejakú spoluprácu. Zatiaľ sa len neoficiálne hovorí o tom, že by sa rúbanina z tunela Bikoš mohla využiť na spevnenie plochy aj prístupu k Lapanču. Táto vízia však ešte len bude predmetom vzájomných rokovaní.
Koľko mesto zaplatilo za zber a uloženie biologického odpadu?
Podľa informácií, o ktorých sa diskutovalo aj na zasadnutí komisie pre územný plán, životné prostredie a výstavbu, v minulom roku stál zber biologicky rozložiteľného odpadu 192 764 eur. Išlo o vyše 3-tisíc ton a ich uloženie stálo ďalších 75 2019 eur. Tieto výdavky by mesto mohlo značne znížiť, keby túto činnosť nemuselo vykonávať prostredníctvom zmluvných firiem a malo svoje úložisko. Mimochodom, správca odpadového hospodárstva, teda Technické služby mesta Prešov, a. s. majú v tej súvislosti zmluvy s dvoma spoločnosťami a to EBA s. r. o a XYLO Machinery SK, s r. o.
Len od rodinných domov sa vyvezie vyše 2-tisíc ton
Pre zaujímavosť, TSmP distribuovali majiteľom rodinných domov 240- litrové hnedé nádoby na bioodpad. Vlani sa náklady na zber a manipuláciu s nimi pohybovali na úrovni 115 490 eur. Išlo o 2 190 ton. Náklady na uloženie odpadu boli zhruba o polovicu nižšie (54 112 eur). Za zber pokosenej trávy a lístia v objeme 366 ton zaplatili 10 041 a za uloženie 9 060 eur. Jarné a jesenné upratovanie stálo 12 713 eur a likvidácia vianočných stromčekov 11 020 eur.
Anna Košuthová
Ilustračné foto: www