Skip to content
Menu
Menu

Radnica pripravuje postupné zavádzanie množstvového zberu odpadu

Prečítať článok

(ako) – Pôjde o spustenie množstvového zberu s cieľom znížiť podiel komunálneho odpadu, ktorý je nevyhnutné skládkovať alebo spaľovať.

Okrem pozitívnych vplyvov na životné prostredie však mesto ušetrí aj na vývoze odpadu. Bol to návrh, ktorý v zastupiteľstve ešte v roku 2019 predložil bývalý poslanecký klub Nezávislí poslanci, Spolu-občianska demokracia a Šanca. Len pod tou podmienkou súhlasili so zvýšením poplatku za vývoz odpadu v roku 2020. V iných mestách tento systém už úspešne funguje.

Podľa informácie hovorcu mesta Vladimíra Tomeka, v Prešove sa ročne vyprodukuje približne 20-tisíc ton komunálneho odpadu, pričom približne 55% z tohto objemu tvorí zmesový komunálny odpad. Tento odpad nie je možné recyklovať, jeho likvidácia je nákladná a ohrozuje životné prostredie. Mesto Prešov chce produkciu tohto odpadu výrazne znížiť a intenzívne pracuje na príprave nových riešení, ktoré povedú k dôslednejšej separácii odpadu z domácností.

Aký efekt prinesie novinka?

Hlavnou novinkou bude postupné zavádzanie množstvového zberu odpadu v rámci individuálnej bytovej výstavby a na všetkých sídliskách. Radnica ho chce spustiť už od januára 2022 vo vybraných častiach mesta, ku ktorým budú postupne pribúdať ďalšie.

„Prešovčania v súčasnosti platia za komunálny odpad 29,49 € ročne na jednu osobu v domácnosti. Táto výška poplatku však nepokrýva reálne náklady na odpadové hospodárstvo a veľkú časť nákladov musíme dotovať z mestského rozpočtu. Nové riešenia, ktoré sa snažíme postupne zavádzať v oblasti odpadového hospodárstva, nám však môžu pomôcť udržať nezmenenú výšku poplatku pre občanov“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Základný princíp spočíva v tom, že obyvatelia rodinného domu alebo bytovky si zvolia veľkosť nádoby na komunálny odpad a tiež frekvenciu jeho vývozu podľa toho, koľko odpadu vyprodukujú.

Čím viac vytriedite, tým menej platíte

Hovorca mesta Vladimír Tomek vysvetlil, že mesto chce využiť rok 2022 ako prechodné obdobie zavádzania množstvového zberu odpadu, pričom poplatky sa v rámci prvého roka meniť nebudú. Cieľom je vytvoriť všetky podmienky na to, aby bolo možné množstvový zber naplno rozbehnúť vo všetkých častiach mesta od januára 2023 a vytvoriť model spravodlivejšieho výberu poplatkov – čím viac ľudia vytriedia, tým menej budú platiť za odpad.

Zmesový komunálny odpad sa bude aj naďalej vyvážať na skládku alebo do spaľovne, avšak po zavedení množstvového zberu ho bude výrazne menej. Vytriedený odpad (sklo, plasty, papier, kovy, biologický odpad a neskôr aj kuchynský odpad) bude ekologicky zhodnotený a vrátený do ďalšieho obehu.

Model technickej prípravy

Technická časť príprav na zavedenie množstvového zberu sa začne už v druhej polovici roka 2021. Nádoby na komunálny odpad, ktoré sa nachádzajú na sídliskách, budú postupne vybavené mechanizmom na uzamykanie, ktorý bude zatiaľ v testovacej prevádzke.

Vďaka tomu bude možné zabezpečiť, aby mala každá bytovka alebo vchod svoj samostatný kontajner, ku ktorému už nebudú mať prístup napríklad obyvatelia zo susednej ulice. Zámerom je tiež zamedziť neprispôsobivým skupinám obyvateľov, aby sa prehrabávali v odpadkoch, ktoré následne vo veľkej miere končia na zemi a vietor ich roznáša po sídlisku.

Foto: presov.sk