Skip to content
Menu
Menu

Referendum je neplatné, hlas odovzdalo len 27,25 percenta voličov

Hlasovania sa v SR zúčastnilo 1 193 198 osôb, čo predstavuje 27,25 % oprávnených voličov. Spomedzi odovzdaných hlasov bolo 97,51 % odpovedí „ÁNO“ a 1,54 % odpovedí „NIE“. Aby bolo referendum platné, muselo by sa zúčastniť viac ako 50% voličov.

Sumarizáciaprebehla povinne elektronicky prostredníctvom Integrovaného volebného informačného systému (IVIS). Prvýkrát sa v referende spracovávali tiež výsledky hlasovania doručené poštou od voličov zo zahraničia.

Ako hlasovali ľudia v Prešovskom kraji?

Celkom prišlo k urnám 26,03 % voličov. Konkrétne v okrese Prešov 23,09%. Najviac ich bolo v okrese Svidník (33,87%) a najmenej v okrese Kežmarok (18,49%).

Elektronizácia výrazne prospela k zrýchleniu celého procesu a v kombinácii s nasadením ľudského personálu bolo už hodinu po uzavretí volebných miestností, teda krátko pred 23. hodinou, zosumarizovaných 50 % okrskov (o 22:49 h). Následne 90 % okrskov bolo zosumarizovaných o 23:20 h a kompletné výsledky boli k dispozícii krátko po 1 h v nedeľu ráno. Celé spracovanie tak trvalo 3 hodiny a 5 min. Bolo to o 1 hodinu skôr ako pri poslednom referende pred ôsmimi rokmi.

Celkovo sa na spracovaní výsledkov podieľalo 530 pracovníkov ústredia a krajských pracovísk štatistického úradu. Spolu v 50-tich odborných sumarizačných útvaroch spracovali údaje z 5 748 okrskových zápisníc.

V jednotlivých sumarizačných pracoviskách spracovali pracovníci štatistického úradu výsledky všetkých volebných miestností v rámci daného územného obvodu. Najviac výsledkov sa spracovalo v Bratislave, v Nitre, Žiline, Rimavskej Sobote a v Prešove, ďalej v Košiciach, Prievidzi, Michalovciach, Trenčíne, Zvolene a v Humennom. Naopak, najmenej volebných zápisníc riešili v Dolnom Kubíne, Šali a v Ružomberku.

Ako znela referendová otázka 2023?

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“

Zdroj: Štatistický úrad SR
Foto: TASR