Skip to content
Menu
Menu

Krízový manažment Kunsthalle hľadá riešenie, ako by mala inštitúcia fungovať od budúceho roku (foto)

Prečítať článok

31.5.2024 (SITA.sk) – Krízový manažment Kunsthalle bude hľadať odpoveď na otázku, ako by mala inštitúcia fungovať od roku 2025. Kunsthalle Bratislava bola 1. apríla 2024 začlenená do Slovenskej národnej galérie (SNG), a to na základe rozhodnutia ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) z 22. marca.

SNG sa tak stala čiastočným právnym nástupcom Kunsthalle, čo v praxi znamená, že je zodpovedná za prebratie a vysporiadanie všetkých administratívnych a právnych záležitostí Kunsthalle,“ uviedla SNG.

Zachovanie samostatnosti

Na aktuálny rok galéria vybrala ako programového manažéra Erika Vilíma a ako krízovú manažérku Ninu Vidovencovú. Tí by mali počas tohto roka vytvoriť priestor na hľadanie odpovede na otázku, v akej podobe bude od nového roka fungovať Kunsthalle Bratislava.

Pracovať by mali na zachovaní samostatnosti značky Kunsthalle, ale aj na riešení havarijného stavu výstavných, skladových a administratívnych priestorov.

Cieľom krízovej manažérky je pripraviť analýzu možností budúceho právneho postavenia samostatnej Kunsthalle Bratislava vzhľadom na spôsob financovania, výkon činnosti a realizáciu programových aktivít. Najneskôr na jeseň spustí krízový tím participatívny proces s vybranými aktérmi umeleckej scény s cieľom predstaviť možné modely budúceho usporiadania Kunsthalle Bratislava,“ informovala SNG.

Dodala, že Vidovencová by mala byť gestorkou procesu, a to od analýzy možností, skrz zbieranie dát od kultúrnych atašé členských štátov Európskej únie a spolupráce s odbornou verejnosťou, až po dokončenie strategického dokumentu. Výsledkom procesu by mala byť stratégia pre budúce nastavenie budúcej inštitúcie, ktorú chce SNG predstaviť rezortu kultúry.

Program realizovaný počas celého roka

Prvá výstava bola otvorená 18. mája počas Noci múzeí a galérií a symbolicky odštartovala dramaturgiu postavenú na skúmaní možností Kunsthalle s ohľadom na to, čím chce byť, jej identitu, ale aj možné modely fungovania. Okrem iného pripravovaný program rámcujú dve slová – kontinuita a expanzia. Kontinuita v zmysle nadväzovania na predchádzajúce výstupy Kunsthalle Bratislava a expanzia ako prostriedok stimulácie toho, čim by mohla Kunsthalle Bratislava byť,“ uviedla SNG.

Program by mal byť realizovaný počas celého roka. Vilím z pozície dočasného programového manažéra nedisponuje kompetenciami na pretvorenie inštitúcie či určovanie novej dramatickej línie.

Z tohto dôvodu bude jeho ambíciou primárne zachovať programovú kontinuitu vo viacerých smeroch. Jeho ambícia môže byť naplnená len prostredníctvom spolupráce a prepájania umelcov a umelkýň rožných generácií,“ dodala SNG.

Viac k témam: Kunsthalle Bratislava, Ministerka kultúry SR
Zdroj: SITA.sk – Krízový manažment Kunsthalle hľadá riešenie, ako by mala inštitúcia fungovať od budúceho roku (foto) © SITA Všetky práva vyhradené.