Skip to content
Menu
Menu

Ministerstvo práce pokračuje v reforme sociálnych služieb, zmeny nastanú aj v náhradnej starostlivosti

Prečítať článok

11.5.2024 (SITA.sk) – Rezort práce pokračuje v reforme sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR to uviedlo v aktuálnej správe plnenia Národnej stratégie deinštitucionalizácie (DI) za rok 2023, ktorú vláda vzala na vedomie.

Hlavným cieľom Národnej stratégie DI patrí prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Dôležitou súčasťou deinštitucionalizácie sú reformy definované v Pláne obnovy a odolnosti SR (POO). Zahrňujú reformu financovania, posudkovej činnosti a dohľadu nad sociálnou starostlivosťou, ako aj investície do komunitných sociálnych služieb.

Reformy v oblasti financovania

Plán obnovy zároveň nadväzuje na Stratégiu dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike. Vzhľadom na starnutie našej populácie, zdôrazňuje potrebu koordinovaného a funkčného systému sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Reformy v oblasti financovania a posudkovej činnosti sú kľúčom k zabezpečeniu kvalitnej a dostupnej podpory pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Ministerstvo práce aktívne komunikuje so zúčastnenými stranami a pripravuje legislatívu na realizáciu potrebných zmien.

Okrem reforiem sa v rámci Plánu obnovy realizuje aj investícia s cieľom navýšenia kapacít zariadení komunitného typu.

Prioritou sú aj ŤZP

Umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do zariadení poskytujúcich ambulantné sociálne služby, nízkokapacitných pobytových sociálnych služieb s kapacitou do 12 miest a sociálno-zdravotných nízkokapacitných zariadení s kapacitou do 30 miest. V súčasnosti sú pre tento zámer vyhlásené dve výzvy.

Ďalšou prioritnou skupinou v rámci Národnej stratégie deinštitucionalizácie sú osoby so zdravotným postihnutím (ŤZP), pričom podpora ich sociálneho začlenenia a zlepšenie ich životnej situácie sa uskutočňuje aj prostredníctvom projektového financovania z fondu ESF+.

V prípade detí v náhradnej starostlivosti, vrátane tých umiestnených v centrách pre deti a rodiny (CDR), sa medzi strednodobé ciele zaraďuje zníženie počtu detí umiestnených v CDR na základe rozhodnutia súdu v prospech komunitných riešení.

Zvýšiť chce aj profesionalitu

Cieľom je tiež zlepšenie kvality poskytovanej starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením. Tieto opatrenia zahŕňajú odstraňovanie bariér v objektoch, nákup zdravotníckych pomôcok na podporu starostlivosti v CDR a podporu profesionálnych náhradných rodín.

Ministerstvo práce reformou sleduje aj zvýšenie profesionality v oblasti výkonu sociálnych vecí a rodiny, vrátane vzdelávania zamestnancov a podpory profesionálnych náhradných rodičov. Zároveň sa snaží zlepšiť povedomie o právach zraniteľných osôb prostredníctvom rôznych aktivít a projektov.

Viac k témam: Ficova vláda 2023 – 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS), náhradná starostlivosť, Plán obnovy a odolnosti SR, Reformy, Sociálne služby
Zdroj: SITA.sk – Ministerstvo práce pokračuje v reforme sociálnych služieb, zmeny nastanú aj v náhradnej starostlivosti © SITA Všetky práva vyhradené.