Skip to content
Menu
Menu

Súkromná škola bez školného? ALMA privíta nových prvákov

Prečítať článok

15.4.2024 (SITA.sk) – Všetky deti bez rozdielu by mali mať prístup k bezplatnému a kvalitnému vzdelaniu a výchove, ktoré bude rozvíjať ich zručnosti a schopnosti, naučia ich pracovať s faktmi ale aj s emóciami. To im vo Zvolene ponúkne Súkromná škola Alma, ktorá na zápise privíta svojich budúcich prvákov a ich rodičov už 19. a 20. apríla 2024.

Súkromná škola Alma vznikla transformáciou základnej školy Jilemnického 1 vo Zvolene odovzdaním zriaďovateľskej pôsobnosti do rúk CEEV Živica. Jej predsavzatím je pripraviť deti na každodenný život a žiť ho s nimi aj so všetkými výzvami.

Bude pri tom využívať moderné, medzinárodne uznávané a overené postupy a metódy, ktoré majú na zreteli individualitu a talent každého žiaka a pomôžu deťom objavovať svoje vlastné schopnosti a budovať si zdravú sebadôveru.

Súkromná škola, ktorá je a zostane bez školného

Poslaním Súkromnej školy ALMA je poskytnúť všetkým deťom bezplatné vzdelávanie a výchovu v bezpečnom prostredí, kde budú zažívať prijatie a priateľskú atmosféru.

Tím pedagógov a odborníkov na výchovu a vzdelávanie žiakov povedie v duchu daltonských princípov k slobode, samostatnosti a spolupráci, kde známky nebudú ukazovateľom hodnoty človeka.

Súčasťou vzdelávania v ALME bude množstvo mimoškolských aktivít (súkromná ZUŠ a CVČ, Klubovňa, Superar, Budúcnosť inak), špeciálno-pedagogické intervencie (školská psychologička, špeciálny aj sociálny), inovatívne vzdelávacie prístupy, programy (Micro:bity, Smartbooks) a senzomotorické pomôcky. Pod jednou strechou tak žiaci dostanú do rúk nástroje a odborné vedenie, vďaka ktorému spoznajú šírku spektra svojich možností a budú sa vedieť kompetentne rozhodnúť vo svojom vlastnom životnom smerovaní.

Podľa slov Juraja Hipša, autora projektu, otvára Súkromná škola ALMA svoje dvere všetkým deťom s cieľom zabezpečiť im právo na kvalitné a bezplatné vzdelávanie: „Deti vedieme k spolupráci, tvorivosti aj poznaniu samých seba. Naším cieľom sú šťastné a spokojné deti.“

Už v piatok a sobotu, 19. a 20. apríla 2024 budú mať rodičia možnosť zapísať svoje dieťa do Súkromnej školy ALMA na Jilemnického 1 vo Zvolene. Pre tých, ktorí sa v tomto termíne nebudú môcť dostaviť osobne, otvorila škola aj možnosť zápisu prostredníctvom elektronického formulára, ktorý rodičia nájdu na stránke školy www.skolaalma.sk.

Informačný servis

Viac k témam: ALMA, PR, súkromná škola
Zdroj: SITA.sk – Súkromná škola bez školného? ALMA privíta nových prvákov © SITA Všetky práva vyhradené.