Skip to content
Menu
Menu

SOCIÁLNA POISŤOVŇA VYPLATILA PRVÚ ČASŤ PANDEMICKÝCH PN-IEK A OŠETROVNÝCH

Prečítať článok

(pv) – V prvom výplatnom termíne za marec (výplatné termíny sú dva: 15. a 27. apríl) Sociálna poisťovňa vyplatila viac ako 194 tisíc nemocenských dávok. Ide najmä o dávky poistencov na PN-ke, dávky za ošetrovanie člena rodiny (OČR) a dávky materské.

Tento údaj zahŕňa výplatu bežných (nepandemických dávok), ako aj tzv. pandemických dávok, ktoré sa prelínajú s obdobím od 12. marca 2020. Za dva týždne tak Sociálna poisťovňa vyplatila viac dávok, ako v bežnej situácii za celý mesiac (napríklad za celý apríl 2019 bolo vyplatených 193 596 nemocenských dávok). Sociálna poisťovňa takýto obrovský nárast dávok zvládla aj napriek skutočnosti, že zhruba 20 % pracovníkov Sociálnej poisťovne je tak ako v iných inštitúciách na dočasnej PN-ke alebo na OČR. Tento vysoký štandard dosiahli pracovníci Sociálnej poisťovne využitím nadčasových hodín, odpracovaných víkendov, ako aj časti veľkonočných sviatkov.

Vybavili 154-tisíc pandemických žiadostí o dávky

Okrem bežných (nepandemických) nemocenských dávok, ktoré Sociálna poisťovňa vypláca a v priemere je ich zhruba 170 tisíc mesačne, v marci bolo prijatých viac ako 125 tisíc tzv. pandemických OČR a 29 tisíc tzv. pandemických dočasných PN-iek. Teda spolu asi 154 tisíc tzv. pandemických žiadostí o dávky. Celkovo tak za marec Sociálna poisťovňa v tomto období spracúva (eviduje, rozhoduje a vypláca) viac ako 320 tisíc žiadostí o dávky. Z toho sa podarilo vyplatiť v prvom termíne, teda v „polčase“, spomenutých 194 tisíc, čo predstavuje 60 %.

Na rozhodovanie o dávkach má zo zákona Sociálna poisťovňa 60 dní, no vzhľadom na problematickú situáciu poistencov sa snaží vyplatiť ich čo najskôr. Situáciu však komplikujú aj žiadosti, ktoré nie sú kompletné, preto pre vydanie rozhodnutia a výpočet dávky treba dodatočne zisťovať niektoré údaje, čo pri súčasnom nápore pracovníkov pobočiek zdržuje. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje poistencov, aj vo vlastnom záujme, na dôsledné vypĺňanie formulárov/žiadosti o dávky, ktoré má na svojej webovej stránke www.socpoist.sk.

Ilustračné foto: sita