Skip to content
Menu
Menu

Záhradkár radí / PESTOVANIE JAHÔD

Prečítať článok

Viete ako na to? Prinášame vám niekoľko rád odborníka. Začnite tým, že jahody očistíte od starého lístia, prihnojíte, porasty okopte a pripravte na rodivosť.

Ako dlho jahody na jednom mieste ponechávame?

Najkrajšie plody nám jahody prinášajú vysadené v minulom roku. Najviac plodov dávajú dvojročné výsadby, v ďalších rokoch je plodov viac, ale sú drobnejšie, čiže jahody v treťom roku pestovania likvidujeme a zakladáme novú výsadbu. Na jar vysádzané trsy prinášajú len veľmi málo plodov, poplazy spotrebujú živiny na zakoreňovanie a väčšiu úrodu prinášajú až v ďalšom roku pestovania. Jahody vysadené v auguste dokážu priniesť rekordnú úrodu, ktorá môže byť od 50 – 150 plodov na jednoročnom trse.

Ako dosiahneme bohatú úrodu už v prvom roku pestovania?

Na rozmnožovanie z najviac rodivých trsov berieme vždy len prvé dva poplazy, ktoré sú dobre vyvinuté, majú bohatú koreňovú sústavu a pevnú listovú plochu. Sadíme ich na vzdialenosť 70 – 80  x 30 x 40 a v tomto spone ich udržujeme počas troch rokov a všetky tvoriace sa poplazy, ktoré sa nachádzajú medzi radmi a v radoch zavčasu odstraňujeme. Na jar z trsov odstránime všetky suché listy, na ktorých sa nachádzajú zárodky hubových chorôb, ako je biela a fialová škvrnitosť listov, zárodky plesní a pod. Listy odstraňujeme nožnicami tak, aby sme nepoškodili jahodové srdiečko, v ktorom sa nachádzajú rodiace kvetenstva jahôd. Tohoročná úroda sa v jahodovom srdiečku tvorí už v predchádzajúcom roku a po ošetrení na jar už ovplyvňujeme nie počet, ale aké kvalitné plody dopestujeme.

Čo ovplyvňuje veľkosť plodov? Jahody na jar, po očistení od suchého lístia a odstránení nadbytočných poplazov je potrebné prihnojiť univerzálnym hnojivom. Ako je napr. Fragarin alebo použijeme Cererit. Jahody nesmieme prehnojiť a pri zapracovaní hnojiva do pôdy dávame pozor, aby sme hnojivo nerozhodili na listovú plochu, pretože dôjde k popáleniu a spáleniu listov, čím dosiahneme slabú úrodu. Hnojivo zapracujeme nielen v blízkosti trsov, ale ho dávame aj do medziradov, kde sa nachádzajú aktívne koreňové vlásočnice. Pri zapracovaní hnojív do pôdy na jar okolo trsov už nerýľujeme, len hrabličkami a motykou pôdu plytko urovnáme, čím v pôde šetríme pôdnou vlahou. Jahody sa nám odvďačia, ak pôdu okolo nich plytko kypríme. Okopávanie ukončíme pred zberom, aby sme kvitnúce jahody a dozrievajúce plody nepoškodili.

Ako obmedzíme výskyt hniloby na dozrievajúcich plodoch?

Okolo trsov, keď jahody začínajú kvitnúť, sa snažíme dať mulčovací materiál, najlepšie stružliny, slamu tak, aby jahodové kvetenstva s postupne dozrievajúcimi plodmi nám neležali na vlhkej pôde. Za daždivého počasia a v prehustených výsadbách je vlhké prostredie a z napadnutých plodov sa infekcia rýchle rozširuje na zdravé plody. Pri zbere z porastov odstraňujeme všetky nahnité plody, čím šírenie hniloby obmedzujeme. Jahody je potrebné zberať podľa počasia každý 2 – 3 deň, aby sme podporili dozrievanie ďalších zelených plodov.

Čo si počas zberu na jahodách najviac všímame?

Na jahodách sa dá najlepšie poznať, ako prechádza genetická rodivosť na dcérske rastliny. Najrodivejšie a najzdravšie trsy si vždy označíme paličkou, aby sme vedeli, keď budeme brať nové poplazy, kde sme dosiahli najkrajšie plody, čím pozitívnym výberom ovplyvňujeme zachovanie rodivosti pre nasledujúce roky. Ak poplazy na jeseň berieme len náhodným odkopávaním dcérskych rastlín, tak dosiahneme degeneráciu poplazov, to znamená ponechané potomstvo nám rodí veľmi slabo až dôjde zastaveniu plodnosti alebo jahody kvitnú a plody nemáme. Nové výsadby sa snažíme zakladať každý rok, aby sme na jahodových záhonoch mali jednoročné, dvojročné a trojročné výsadby, ktoré každý rok po zbere likvidujeme.

Aké zostúpenie odrôd v záhradke máme mať?

Najväčšie zostúpenie vo výsadbách majú raz rodiace jahody. V rodivosti je neprekonateľná odroda Senga Sengana, ktorá ak máme zdravý biologický materiál stále bohato rodí, plody sú typicky jahodové, tmavo-červené, pevnej konzistencii aj pri spracovaní v kompótoch si udržuje chuť a farbu. Do popredia sa postupne dostávajú aj ďalšie obľúbené odrody, ako je napr. odroda Elsanta. Na záhony sadíme aj dvakrát rodiace jahody, na ktorých zberáme plody až do príchodu prvých mrazov. Z odrôd sa veľkej obľube tešia odrody, ako je Lidka, Ostara a pod. Okolo chodníkov a na záhony sadíme mesačné jahody, ktoré kvitnú a rodia menšie, podobné ako lesné voňavé jahody, ktoré netvoria poplazy, rozmnožujeme ich semenom alebo delením trsov. Z tejto skupiny jahôd je najviac rozšírená odroda Rujana.

Ing. Eduard Jakubek

Odborný inštruktor RV SZZ