Skip to content
Menu
Menu

VNÚTROBLOK NA ULICI MARKA ČULENA ZÍSKAL KULTIVOVANÝ VZHĽAD

Prečítať článok

(ako) – Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. Marka Čulena č. 29 – 49 zahŕňala úpravu troch častí vnútrobloku medzi štyrmi bytovými domami. Celkové náklady boli vyše 186-tisíc eur.

Ako informovala referentka z tlačového oddelenia na prešovskej radnici Lenka Šitárová, v  rámci revitalizácie jednotlivých vnútroblokov boli urobené sadové úpravy, pribudli detské zariadenia a prvky drobnej architektúry, ako lavičky či odpadkové koše.

„Upravili sa aj parkoviská, chodníky a miestne cestné komunikácie. Vodiči môžu zaparkovať pohodlnejšie na 74 parkovacích miestach z vegetačných tvárnic. Z tohto počtu sú 3 parkovacie miesta vyhradené pre zdravotne ťažko postihnutých občanov. Vjazdy do garáží sú zhotovené zo zámkovej dlažby, chodníky dostali nový asfalt. Rozšírili a predĺžili sa miestne komunikácie IV. triedy s asfaltovým povrchom,“ uviedla Šitárová.

Verejný priestor aj pre deti

Revitalizáciou sa vytvorili aj nové možnosti na hranie pre deti. V lokalite pribudli hojdačky, pieskoviská a kolotoč. Pre obyvateľov vytvorili aj zóny pre oddych na 6 nových lavičkách a v ich blízkosti umiestnili 3 nové odpadkové koše so strieškou. Vysadili nové stromy, kry, záhony aj živý plot, ktorý lemuje plochy parkovacích miest a príjazdovej komunikácie.

Celkové náklady boli v objeme 186 404,50 eur s DPH. Mesto Prešov stavbu financovalo z vlastných zdrojov a podalo projekt na refundáciu 95% nákladov z IROP.

Foto: presov.sk