Skip to content
Menu
Menu

Vojna na Ukrajine: Ministerstvo vnútra SR varuje pred hrozbou obchodovania s ľuďmi

Ministerstvo vnútra SR pripravilo súbor informácií k problematike obchodovania s ľuďmi. Ich cieľom je chrániť vojnových utečencov z Ukrajiny pred hrozbou trestného činu obchodovania s ľuďmi.

Informácie budú distribuované prostredníctvom letákov v slovenčine a ukrajinčine priamo na slovensko-ukrajinských hraniciach.

Obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, pri ktorom dochádza najmä k nútenej prostitúcii žien a detí, nedobrovoľnému odoberaniu orgánov, nelegálnej adopcii detí, ako aj k domácemu otroctvu, nútenej práci v rôznych odvetviach, napr. v poľnohospodárstve, továrňach, hoteloch a reštauráciách, núteným sobášom, nútenému žobraniu na uliciach, nútenej pouličnej kriminalite alebo nútenej účasti na kriminálnych aktivitách (napr. drogových mafií).

Ako zistíte či mohlo dôjsť k obchodovaniu s ľuďmi?

Kedy musíte byť opatrní:

  • ak Vám niekto ponúka prácu a nedá Vám informácie o adrese, názve zamestnávateľa (prípadne máte len veľmi málo informácií);
  • ak na Vás niekto vyvíja nátlak, aby ste sa čím skôr rozhodli, či ponúkanú prácu vezmete alebo nie;
  • ak Vám niekto ponúkne prácu na základe ústneho dohovoru, prípadne zmluvy, ktorej nerozumiete;
  • ak Vám niekto ponúkne cestu a ubytovanie zdarma (napr. v súvislosti s ponúknutou prácou);
  • ak od Vás niekto žiada, aby ste mu odovzdali doklady pod zámienkou, že za Vás všetko vybaví (v súvislosti s ponukou práce)

Slovenská republika pomáha obetiam!
Ak ste v ohrození života a zdravia, volajte čísla 112 alebo 158.

Zdroj: MV SR