Skip to content
Menu
Menu

V marci sa ceny vodného a stočného zvýšili

Prečítať článok

(pv) – Zdražovanie sa nás dotýka v každej oblasti. Po zvýšení cien za elektrinu a plyn, čo sa už odrazilo v cenách potravín a rôznych službách sa zvýšila aj cena vody.  Rozhodol o tom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Verejnosť však informujú až teraz, keď ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody reálne zvýšili. 

K zvýšeniu cien vodného a stočného došlo už vlani vo februári. Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice v súvislosti s novými cenami argumentovala nárastom ekonomicky oprávnených prevádzkových nákladov, a to nárastom cien elektrickej energie, nakupovanej povrchovej vody, ako aj nárastom nákladov na dodávateľské opravy a osobných nákladov.

Na aktuálne navýšenie cien mali mať teda vplyv rastúce ceny energií. „Zvyšovanie cien spoločnosť nijak neteší, no zďaleka sa netýka len VVS, ale takmer všetkých odvetví, služieb či komodít,“ konštatuje spoločnosť.

Od 1. marca 2022 budú v platnosti nasledujúce ceny vodného a stočného:

  1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,7933 eur s DPH za meter kubický.
  2. Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovom pre obecné vodárenské spoločnosti je 1,1094 eur s DPH za meter kubický.
  3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,3566 eur s DPH za meter kubický. Rozhodnutím zo septembra 2021 tak narástla maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou o 0,07 eur za meter kubický.

Pri úradom určenej maximálnej cene bude zvýšenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou o 7,15 eur ročne vrátane DPH.

Foto: voda-portal.sk