Skip to content
Menu
Menu

ZMOS vytvoril Komunálny bazár  

Prečítať článok

Združenie miest a obcí Slovenska na svojej web stránke vytvorilo novú rubriku. Komunálny bazár je priestor na ponuku odpredaja prebytočného hnuteľného majetku miest, obcí a ich organizácií. 

Web stránka Združenia miest a obcí Slovenska sa postupne stala atraktívnym informačným zdrojom, ktorý ponúka nielen informácie z prostredia združenia, jeho aktivít, či legislatívnej a projektovej činnosti. K dispozícii je napríklad aj knižnica s analýzami či dopadovými štúdiami, komentáre k zákonom a podzákonným normám, príklady dobrej praxe, informácie k úspešným aktivitám miestnych akčných skupín, manuály v rámci tzv. Včasnej intervencie a mnohé ďalšie usmernenia.

ZMOS počas prvej vlny COVID-19 začal spracovávať informácie aj o tejto problematike a vytvoril špeciálne podstránky, ktoré uľahčovali zvládnutie neľahkých úloh samosprávami od minuloročného marca. Následne bola táto ponuka rozšírená o usmernenia, odporúčania a metodiky k celoplošnému testovaniu, vrátane služieb ako bezplatný rezervačný systém Bookio, prípadne platformu MOMky na dlani. ZMOS sa však v rámci svojich služieb posúva ešte ďalej, a prichádza s priestorom, kde môžu samosprávy bezplatne ponúkať svoj prebytočný hnuteľný majetok na odpredaj. Na tento účel bola vytvorená rubrika KOMUNÁLNY BAZÁR.

Výhodou tejto možnosti je fakt, že ZMOS každé pracovné ráno zasiela už aktuálne na viac ako 8500 emailových adries newsletter s informáciami, ktoré sa rôznym spôsobom dotýkajú miest a obcí. Preto očakávame, že táto možnosť bude samosprávami využívaná, nakoľko dokážu prostredníctvom web stránky, ale aj priamo, formou adresného emailu, osloviť cieľovú skupinu samospráv, vrátane organizácií zriadených mestami, obcami, či samosprávnymi krajmi.

Samosprávy a ich organizácie môžu v prípade záujmu posielať na ZMOS stručnú charakteristiku prebytočného majetku s maximálne dvomi fotkami a prípadne aj linkom, kde sú k dispozícii ostatné relevantné informácie a rovnako aj s kontaktnými údajmi predávajúceho subjektu. Tieto informácie požadujeme zasielať na špeciálnu emailovú adresu komunalnybazar@zmos.sk

Michal Kaliňák
riaditeľ Kancelárie ZMOS