Skip to content
Menu
Menu

Župné stredné školy môžu prijať 5 140 deviatakov

Prečítať článok

(ako) – Žiaci končiacich ročníkov základných škôl a ich rodičia sa musia zamyslieť nad výberom strednej školy. Termín prijímacích konaní sa totiž blíži. Stredné školy v Prešovskom kraji môžu prijať 5 140 deviatakov. Pozor, v okresoch Prešov, Medzilaborce, Stropkov a Levoča nastali v organizácii vzdelávacích inštitúcií zmeny.

Konkrétne, k 1. septembru 2021 dôjde v Prešove k zlúčeniu Obchodnej akadémie a Strednej odbornej školy podnikania. Takisto aj k zániku Strednej odbornej školy služieb v Stropkove, ktorá bude elokovaným pracoviskom SOŠ elektrotechnickej v Stropkove. V Medzilaborciach dôjde k zlúčeniu gymnázia a strednej odbornej školy, rovnako dôjde k transformácii Spojenej školy v Bijacovciach na elokované pracovisko Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove.

Aktuálne je v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 72 stredných škôl. Po novom tak kraj žiakom deviatych ročníkov základných škôl umožní štúdium na 68 župných stredných školách (po zmenách od septembra 2021), z toho je 16 gymnázií.

Ako informovala referentka z odboru komunikácie a propagácie na prešovskej župe Ivana Ondriová, stanovený najvyšší počet žiakov prijatých do prvého ročníka stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je spolu 5 140, a to z celkového počtu 6 525 vymedzeného pre všetky školy v územnej pôsobnosti kraja.

Ako sú na tom jednotlivé školy?

PSK má pre prijímacie konanie v nadchádzajúcom školskom roku k dispozícii 967 miest na gymnáziách, z toho 108 na bilingválnych a 4 173 miest na stredných odborných školách.

Župné obchodné akadémie (tri budú od nového školského roka ako organizačné zložky Spojenej školy) môžu prijať 302 deviatakov, pedagogické školy 186 a stredné zdravotnícke školy 254 deviatakov.

K dispozícii pre žiakov končiacich ročníkov je 133 miest na župných školách umeleckého priemyslu či 52 miest na Strednej športovej škole v Poprade.

Ilustračné foto: archiv