Skip to content
Menu
Menu

Anton Jasusch: Pred predstavením / Dielo mesiaca november 2022

Prečítať článok

1922, olej, plátno, 80 x 95 cm, O 167, neznačené
Zbierkový fond KG v Prešove

Tvorba košického maliara Antona Jasuscha tvorí neoddeliteľnú súčasť moderného umenia 20. storočia na Slovensku „a patrí medzi vrcholné prejavy medzivojnového umenia. (Kiss-Szemán, 2013, s. 98)“ Vyše polstoročná tvorba Antona Jasuscha reflektuje vo svojich jednotlivých obdobiach dejinné udalosti a osobné zážitky umelca, ktorý citlivo nazeral na priebeh udalostí na psychiku náročnej doby.

Anton Jasusch sa narodil v roku 1882 v Košiciach. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (1904 – 1906), na Akadémii výtvarných umení v Mníchove (1906 – dátum ukončenia nie je známy) a na Akadémii Juliana v Paríži. Po štúdiách sa vracia naspäť do Košíc (1908) a svoje štúdium zužitkuje vo svojej vlastnej voľnej tvorbe. „Charakter jeho tvorby určil komplex postimpresionistických prvkov, čím vznikol maliarsky prejav pozostávajúci zo secesných prvkov plošného dekorativizmu a elementov plenéristickej, impresionistickej, a najmä expresionistickej maľby. (Kiss-Széman, 2013, s. 98)“

Jasuschova tvorba počas svojho vývinu bola diferencovaná, v mnohých prípadoch obdivovaná, ale aj zatracovaná avšak svojim charakterom dotvára výtvarný prejav tzv. košickej moderny. Maliarova túžba, nutkanie vyjadrovať sa k filozofickým a etickým problémom a osudom človeka ubíjaného dobou je vyjadrením individuálnej tvorivej osobnosti civilizovaného a vzdelaného človeka.

Tvorba Antona Jasuscha je rozsiahla a ako sme už spomínali, diferencovaná, o čom svedčí široká námetová škála meniaca sa v závislosti na životných udalostiach autora. Počas pomerne dlhého tvorivého života sa v Jasuschovom živote objavilo viacero nezabudnuteľných a tvorbu meniac udalostí, z ktorých uvedieme niekoľko.

Po návrate zo štúdii vytváral diela zachytávajúce každodenný život prostredníctvom  hrubých ťahov štetca a nánosov farby v expresionistickom duchu. Na umelcovu tvorbu mal vplyv aj pobyt vo Vysokých Tatrách (1909), kde sa zoznámil s Ferdinandom Katonom a prehodnotil vnímanie krajinomaľby. Do jeho tvorby sa tak dostáva symbolika a mystický nádych. „Prvý svetová vojna, ktorú maliar prežil najprv na talianskom a ruskom fronte a neskôr v zajateckých táboroch na Ďalekom východe, odkiaľ sa vrátil až v roku 1920, otriasla jeho duchovným svetom a bytostne zmenila jeho myslenie, vnútorné presvedčenie, ako aj poslanie a umelecký program… Práve vtedy vytvoril svoje ohromujúce obrazové cykly, ktoré vyvolali najväčšiu umeleckú diskusiu prvej polovice 20. storočia na Slovensku. (Kiss-Szemán,  2013, s. 102)“ Medzivojnové obdobie patrí medzi najplodnejšie v autorovej tvorbe.  

Ako Dielo mesiaca sme vybrali maľbu, ktorá svojim charakterom do istej miery vybočuje od notoricky známych vyobrazení Antona Jasuscha. Ide o dielo Pred predstavením z roku 1922. V 1. polovici dvadsiatych rokov sa v autorovej tvorbe objavujú alegorizujúce obrazy s optimistickejšou rovinou. Tento nový motivický okruh – obrazy s karnevalovými námetmi vyjadruje optimistickejšiu stránku života a vzniká v období, kedy sa Anton Jasusch zoznámil a následnej aj oženil s Helenou Strahalovou.

Dielo je viacfigurálne, zasadené do prostredia cirkusu, farebne odlišné od jeho veľkoformátových obrazov so silne moralizujúcim charakterom. Autor tu zachytil moment prípravy účinkujúcich na predstavenie. Cirkus je situovaný do mestského prostredia, ktoré je zachytené domami a cestou v pozadí. Samotný námet je zbavený ťažkého filozofického uvažovania nad poslaním človeka. Dielo je dôkazom toho, že Jasuschove životné zmeny sa pretavujú v každej etape do tvorby – sú vyjadrením vnútorného nazerania na svet citlivého človeka.

Mgr. A. Chovancová