Skip to content
Menu
Menu

Na Sekčove začala modernizácia cestnej dopravnej signalizácie

Prečítať článok

Na ulici Arm. gen. L. Svobodu, na sídlisku Sekčov,  prebieha od 2.11. do 8.11.2022 modernizácia cestnej dopravnej signalizácie. Vodičov a chodci by mali preto venovať zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu.

V súvislosti s realizáciou projektu „Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy (časť: cestná svetelná signalizácia)“ dôjde v rámci I. etapy prác k modernizácii a technickej úprave cestnej dopravnej signalizácie na nasledujúcich križovatkách a priechode pre chodcov:

1. priechod pre chodcov Arm. gen. Svobodu – poliklinika,
2. križovatka Arm. gen. Svobodu – Exnárova,
3. križovatka Arm. gen. Svobodu – Rusínska,
4. križovatka Arm. gen. Svobodu – Epéria,

Modernizácia potrvá do 8.11.2022 a vyžiada si úplne vypnutie cestnej dopravnej signalizácie nasledovne:

priechod pre chodcov Arm. gen. Svobodu – poliklinika
v stredu 2. novembra 2022 (od 10:30 hod. do 17:00 hod.),

križovatka Arm. gen. Svobodu – Exnárova
od štvrtka 3. novembra 2022 (od 7:00 hod.) do piatka 4. novembra 2022 (do 17:00 hod.),

križovatka Arm. gen. Svobodu – Rusínska
od soboty 5. novembra 2022 (od 7:00 hod.) do nedele 6. novembra 2022 (do 17:00 hod.)

križovatka Arm. gen. Svobodu – Eperia
od pondelka 7. novembra 2022 (od 7:00 hod.) do utorka 8. novembra 2022 (do 17:00 hod.)

V uvedených časoch bude cestná premávka na jednotlivých križovatkách a priechode pre chodcov, v prípade potreby, riadená príslušníkmi dopravnej polície.

Okrem toho bude na týchto križovatkách dochádzať ku krátkodobým uzávierkam jednotlivých jazdných pruhov s presmerovaním dopravy do voľných jazdných pruhov (v trvaní približne 20 minút), z dôvodu výmeny svetelných návestidiel cestnej dopravnej signalizácie a inštalácie vozidlových detektorov (magnetometrov) do vozovky cestnej komunikácie.

Žiadame všetkých vodičov a chodcov, aby pri prechádzaní uvedeným priechodom pre chodcov a križovatkami, dodržiavali pravidlá cestnej premávky, pokyny príslušníkov dopravnej polície a venovali zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu.

Viac informácií o projekte „Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy“ nájdete tu:

Zdroj: presov.sk
Ilustračné foto: archív MsÚ