Skip to content
Menu
Menu

ČO STE V ŠARIŠSKEJ GALÉRII NESTIHLI VIDIEŤ

Chýba vám galéria a umenie? Je síce zatvorená, ale vďaka odborným pracovníkom tohto kultúrneho stánku, môžete do výstavných priestorov nazrieť aspoň sprostredkovane. Viete, že dielom mesiaca marec 2020 bol obraz Gejzu Kieselbacha Kone z cirkusu Centrál z roku 1955?

Gejza Kieselbach, autor, ktorý je známy svojou maľbou zvierat, sa prvýkrát objavil na výtvarnej scéne po skončení prvej svetovej vojny. Už v počiatkoch svojej tvorby získal prvých priaznivcov. Kieselbachov umelecký aj osobný život je spätý s prostredím Košíc a jeho blízkym okolím, kde sa angažoval aj v rámci výtvarného života a to aj vďaka výstavám, ktoré organizoval Kazinczyho spolok (1924), a ktorého bol sám členom.

Láska k zvieratám

Umelcova tvorba už vo svojich začiatkoch mala jasné smerovanie. Jeho láska ku zvieratám, ktoré rád kreslil už v detstve, mu ostala až do konca života. Zvieratá vnímal ako ušľachtilé tvory a maľoval ich so skutočnou vášňou. Na autorove smerovanie k animalizmu mala vplyv aj najbližšia rodina. Otec a brat jeho matky Höhnelovci žijúci v rakúskom Linzi, boli taktiež maliarmi zvierat – animalitsti. Preto je pravdepodobné, že umelcova voľba bola jasná už od detstva a následne sa ju snažil rozvíjať. Kieselbachova túžba stať sa maliarom vyústila do prihlásenia sa na mníchovskú výtvarnú akadémiu, kde získal výbornú odbornú prípravu pod vedením profesora Henricha von Zügela, maliara zvierat. Znalosti Kieselbacha z oblasti anatómie boli na vysokej úrovni a to potvrdzuje aj jeho štúdium na veterinárnej fakulte. Okrem maľovania osudovej témy si maliar vybudoval aj rozsiahlu knižnicu obsahujúcu množstvo odbornej literatúry.

V centre záujmu boli kone

Kieselbachov maliarsky program ostal vo svojej podstate nemenný a vo svojej dobe sa stal jedným z mála umelcov maľujúcich zvieratá. Stal sa solitérom tohto žánru. Maľoval systematicky s koloristickým cítením. Venoval sa hospodárskym zvieratám a v centre jeho záujmu boli hlavne kone. Vytvoril krásne diela pripomínajúce portrétnu galériu koní a ich početné variácie (polfigúry, profily, celé figúry) nás utvrdzujú v Kieselbachovej hlbokej vášni ku zvieratám.

Cirkusové prostredie

Dielo Kone z cirkusu Centrál vytvorené v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia predstavuje jedno z Kieselbachových žánrovo orientovaných diel. Je špecifickým príkladom ľudovo-žánrového maliarstva, ktoré odkazuje na prostredie, v ktorom sa kone prirodzene vyskytujú. Tento typ romanticky ladenej maľby patrí k špecifickému, až okrajovému záujmu Kieselbachovej tvorby a práve cirkusové prostredie mu poskytuje priestor na vyjadrenie romantických inšpirácií. Počas celého života vytvoril niekoľko diel reagujúcich na cirkusové prostredie, avšak tento motív nebol v centre umelcovho záujmu, ale aj napriek tomu dielo potvrdzuje jeho záujem o zobrazovanie zvierat. Sústreďuje sa na okamih, kedy tri kone vchádzajú do stajne pod vedením mužskej postavy v pravej časti obrazu. Aj keď je tam prítomný ľudský subjekt, náš pohľad upútajú tri kone anatomicky výborne zvládnuté. Sú stelesnením krásy, sily a samozrejme ušľachtilosti. Zvečnené kone nás len uisťujú v tom, že Kieselbachov záujem o maľovanie zvierat bol úprimný a počas svojej maliarskej tvorby bol programovo ukotvený.

Mgr. Alžbeta Malíková

Foto: Archív ŠG