Skip to content
Menu
Menu

PREŠOVSKÍ ŠKOLÁCI SÚ SÍCE DOMA, ALE UČIA SA

(ako) – Dvanásť základných škôl v pôsobnosti mesta je od 13. marca zatvorených a deti si zvykajú na nový režim vyučovania. Ten je pre učiteľov aj rodičov náročnejší, ale postupne si zvykajú.

Učitelia sa rýchlo prispôsobili novej situácii a v rámci povinnej elektronickej výučby sa žiakom čoraz častejšie prihovárajú aj online a môžu im tak vysvetliť novú látku napríklad priamo z obývačky. Okrem samotnej výučby prebieha elektronicky aj zadávanie domácich úloh, metodických listov a testov vrátane vyhodnocovania a hodnotenia. Domáce úlohy dostávajú žiaci na dennej báze, rovnako ako v škole, pričom učiteľ vždy určí, či ide o krátkodobú alebo dlhodobú úlohu. Prešovskí učitelia pri svojej práci najčastejšie využívajú webové portály Bez kriedy, VIKI, Taktik, Zborovňa, Eduworld a ďalšie.

Radia rodičom ako zamestnať predškolákov

Ani učiteľky z materských škôl sa v týchto dňoch doma nenudia. Zabezpečujú totiž rôzne aktivity pre deti, taktiež v elektronickej forme. „Takýmto spôsobom ponúkajú rodičom nové kreatívne formy trávenia času s deťmi, a zároveň sa snažia odľahčiť ich povinnosti v čase, keď musia byť so svojimi ratolesťami celé dni doma,“ informoval hovorca prešovskej radnice Vladimír Tomek.

V marci zaplatia len za deväť dní

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole rodičia prešovských detí v súčasnosti uhrádzať nemusia. Za mesiac marec zaplatia len pomernú časť príspevku za prvých 9 dní, počas ktorých prebiehal v MŠ vyučovací proces. Za nasledujúce obdobie, počas ktorého zostanú MŠ zatvorené, rodičia platiť príspevky nebudú. V prípade, že rodičia detí majú zriadené trvalé príkazy, ktoré si nezrušia, zálohové finančné prostriedky budú zaslané späť na ich účty do konca školského roka 2019/2020, najneskôr však do 31.7.2020.

Zápisy detí

Hovorca Vladmír Tomek tiež informoval, že zápisy detí do základných a materských škôl budú prebiehať v nových termínoch. V prípade ZŠ to bude od 15. do 30. apríla 2020, avšak bez prítomnosti detí. V MŠ sa budú vykonávať zápisy od 30. apríla do 31. mája 2020.

Ilustračné foto: www