Skip to content
Menu
Menu

Dielo mesiaca júl 2021 / Ľudovít Fulla: Spomienka na more, 1961

Ľudovít Fulla ako maliar, grafik, ilustrátor a pedagóg sa stal jedným z najvýraznejších umelcov výtvarného umenia 20. storočia u nás. „Tvorba tohto umelca sa stala výslednicou zvláštnej súhry umeleckých i mimoumeleckých faktorov, času a prostredia, historického kontextu,  osobnostných charakteristík, školenia aj pracovných ambícií, ľudského a tvorivého temperamentu, výtvarných lások i podnetov“ (Bajcúrová, 2009, s. 5).

Život Ľudovíta Fullu sa vyvíjal na pomedzí dedinského, malomestského a mestského prostredia. Narodil sa 27. februára 1902 v Ružomberku. Umelecké vzdelanie získal na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe (1922 – 1927) a v „špeciálke“ prof. Františka Kyselu. Atmosféra Prahy mladému umelcovi poskytla možnosť oboznámiť sa so súčasnými tendenciami, ktoré si pozorne všímal a vzal si z nich poučenie.

Vo svojej tvorbe uplatnil niekoľko z nich – fauvizmus, expresionizmus, kubizmus a i. Vyjadroval sa spôsobom kríženia rôznych postupov inšpirovaných ľudovým umením, detskou kresbou, stredovekým maliarstvom. Dokázal vytvoriť uvoľnené, bohato farbene nasýtené kompozície pôsobiace na najhlbšie zložky duše. Ľudovít Fulla zanechal rozsiahle dielo, v ktorom dominuje pocit krásy a mravnosti umenia. Nevyjadroval sa k búrlivým témam doby, v ktorej žil, ale zachytil priam snový svet a podobu slovenského kraja ako ideálneho miesta bez konfliktov. „Aj preto ho český spisovateľ Milan Kundera priliehavo nazval „maliarom šťastného sveta“ (Bajcúrová 2009, s. 11).

Keďže Ľudovít Fulla bol všestranným umelcom  nie je prekvapením, že v jeho tvorbe sa nachádzajú diela v grafickom prevedení. Jedným z nich je aj dielo Spomienka na more zo série grafických listov zo začiatku 60-tych rokov. Kolorovaný grafický list prítomný v zbierkach Šarišskej galérie v Prešove je 132 výtlačok z celkového nákladu 200 kusov.

K  sérii sa radia diela ako Vtáčia krajina, Toaleta, Černoška (1961). V graficky jednoduchšom zachytení motívu plachtiacich sa lodí na mori vyznieva kresliarska a grafická zručnosť Ľudovíta Fullu, ktorá si vyžaduje pevnú ruku.

Pomocou jemnej línie abstrahoval motív lode a plachetnice do priam symbolickej roviny. Tvarovou štylizáciou a voľným, napriek tomu premysleným, usporiadaním tvarov vytvoril dielo zachytávajúce prchavosť okamžiku, letného pobytu pri mori. Pomocou farby, kolorovania, vniesol do čierno-bielej grafiky priam detskú hravosť a naivnosť. Aj tu sa uplatnil jeho cit a túžba po šťastnom svete plnom radostí z prežitých okamžikov.

Mgr. Alžbeta Malíková