Skip to content
Menu
Menu

Iniciatíva Catching-up Regions pomáha v rozvoji regiónov

Banskobystrický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj hodnotili druhú etapu iniciatívy pre dobiehajúce regióny Catching-Up Regions. Progres a plány predstavili na záverečnej konferencii 29. júna v obci Bystrá v okrese Brezno. 

Nepoľaviť v doterajšom úsilí a práci, aby sa čo najrýchlejšie rozvinuli regióny, ktoré potrebujú dobehnúť ostatné regióny na Slovensku a ďalšie oblasti Európskej únie. Zhodli sa na tom zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Európskej komisie, Svetovej banky a Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. A to na utorkovej (29.6.) záverečnej konferencii 2. ročníka iniciatívy Catching-up Regions (CURI) na Slovensku v obci Bystrá.

„Hovorili sme o úspechoch, o tom čo sa nám podarilo, ale možno aj o niektorých veciach, ktoré sa nepodarili, aby sme čo najrýchlejšie rozvinuli dobiehajúce regióny. Som veľmi rada, že som sa tu stretla s obrovskou energiou a kapacitou pre dialóg. Dáva mi to veľkú nádej, že už čoskoro tu budeme mať novú budúcnosť. Bude to príležitosť na to, aby sme tu udržali mladých ľudí, ktorí budú mať dostatočné kvalifikácie na to, aby tu mohli viesť veľmi slušný život bez ohľadu na to, v akej komunite sa narodili,“ uviedla Elisa Ferreira, komisárka pre súdržnosť a reformy z Európskej komisie.

Účastníci konferencie, ktorú pripravil BBSK a PSK, diskutovali v panelových workshopoch o progrese a pokrokoch v najzávažnejších komponentoch iniciatívy. Spoločne zhodnotili, že napriek koronakríze sa urobilo veľa práce a podarilo sa naštartovať niekoľko úspešných projektov, v ktorých chcú samosprávy pokračovať.

„Už tretí rok pracujeme so silnými partnermi na projektoch, ktoré môžu pomôcť zlepšiť život v našom kraji. Ak budeme úspešní vo všetkých piatich komponentoch, preinvestujeme do regiónov v rámci celej iniciatívy Catching-up Regions vyše 145 miliónov eur. Aktuálne sme asi v tretine čerpania týchto finančných prostriedkov. Som rád, že môžeme v iniciatíve pokračovať treťou etapou, v ktorej sa chceme ešte viac a aktívnejšie angažovať. Verím, že už čoskoro nám prinesie želané výsledky,“ zhodnotil predseda PSK Milan Majerský.

Banskobystrický župan Ján Lunter vyzdvihol najmä adresnosť pomoci a jej rýchlosť. Táto iniciatíva ponúka expertízu a zároveň aj ochrannú ruku. Nepoznám žiadne iné programy ani v ponuke európskych fondov, ktoré by nám poskytli toľko dôvery, podpory a implementačnej pomoci. Catching-Up Regions tiež skracuje procesy. Čo by trvalo inak sedemročnicu, v tomto programe meriame na roky. Čo by v tradičných európskych fondoch trvalo roky, tu dokážeme dosiahnuť v horizonte mesiacov. Len vďaka takejto pružnosti a nasadeniu oboch partnerov, Svetovej banky a Európskej komisie, sme stihli vyskúšať a už aj odpilotovať riešenia, ktoré majú šancu zmeniť život ľuďom v kraji,“  povedal.

Ako doplnila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová, cieľom iniciatívy CURI je využiť potenciál, aby ľudia v regiónoch mali vyššie platy, lepšie pracovné miesta a vyššiu kvalitu života. Spomínané samosprávy aj spolu s Košickým samosprávnym krajom majú totiž dlhodobo nízke hodnoty HDP na obyvateľa, najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti, vykazujú veľké riziko chudoby a odliv ľudského kapitálu do zahraničia. Ďalším problém je podľa Remišovej integrácia marginalizovaných rómskych komunít, keďže tieto tri kraje majú najvyšší počet Rómov na Slovensku.

„Zvlášť závažným problémom je prístup k pitnej vode. Takmer 20% obyvateľov malo problém s prístupom k pitnej vode. Považujem to za absolútne neakceptovateľné, aby v 21. storočí existovali obce na Slovensku, ktoré nemajú prístup k pitnej vode. Tento problém budeme špeciálne riešiť a zameriame sa na to, aby v tomto programovom období boli vyčlenené finančné prostriedky z európskych štrukturálnych fondov a adresované práve na tieto problémy,“ skonštatovala Remišová.

Catching-up Regions je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Do iniciatívy bol v roku 2018 pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, v roku 2019 Banskobystrický samosprávny kraj a v roku 2020 Košický samosprávny kraj.

Daša Jeleňová
Hovorkyňa PSK

Foto: PSK