Skip to content
Menu
Menu

Portrét staršej dámy od Juraja Révésza získal opäť sviežosť a jas

Prečítať článok

Samostatným žánrom vo výtvarnom umení objavujúcim sa vo všetkých umeleckých druhoch (maliarstvo, kresba, grafika, sochárstvo) je portrét, ktorého prvé príklady zaznamenávame už v staroveku. Až do nástupu fotografie v 19. storočí si portrét udržal, v rôznych obdobiach a obmenách výtvarného stvárnenia, svoju pozíciu v obľúbenosti najmä u vyššej spoločenskej vrstvy.

Portrét (fr. portrait – podobizeň) alebo tiež konterfei (nem.), je „všeobecne definovaný ako zachytenie rysov konkrétneho človeka s určitým zámerom, významom, cieľom“. (Kližanová, H.: Podoby rodinného portrétu v slovenských zbierkach, 2012).

V zbierkach Šarišskej galérie v Prešove je portrétna tvorba zastúpená veľmi hodnotnou kolekciou malieb najmä 18. a 19. storočia a kresieb z 19. – zač. 20.storočia. Dokladom je aj tohtoročná nosná výstava s názvom „18. a 19. storočie v zbierkach Šarišskej galérie“, ktorú si návštevníci mohli pozrieť počas letných mesiacov buď osobne alebo formou virtuálnych prehliadok na webovej stránke galérie. Súčasťou vystaveného súboru portrétov z 19. storočia bolo aj dielo, Portrét staršej dámy, 1860 – 1870, od maliara Juraja Révésza, ktoré do svojich zbierok galéria získala v roku 2004.

Záhadný umelec

S menom autora sa v slovenskej histórii umenia stretávame veľmi výnimočne a o jeho osobnom živote, pôsobení a realizáciách vieme doposiaľ veľmi málo. Juraj Révész sa narodil v roku 1821 pravdepodobne v Ungvári, čo je dnešný Užhorod. Absolvoval maliarske štúdiá v Mníchove a svoje výtvarné uplatnenie našiel ako maliar portrétov, žánrových obrazov, oltárnych obrazov a ako grafik. Pôsobil v Košiciach a Budapešti. Zomrel 10. 8. 1875 a je pochovaný v Sátoraljaújhely (Nové Mesto pod Šiatrom).

Poškodená olejomaľba

Autorstvo diela bolo určené na základe dochovanej signatúry nachádzajúcej sa vľavo dole na averze plátna. Ide o olejomaľbu na plátne s rozmermi 107,5 x 88 cm. V čase nadobudnutia predmetného diela do zbierok bola jeho celková kondícia v zlom stave, pod čo sa podpísal nielen čas, ale pravdepodobne i nešetrné zaobchádzanie predchádzajúcich vlastníkov. Dielo bolo bez pôvodného podrámu. Popraskania na plátne, ako i množstvo opadaných farebných vrstiev nasvedčovali tomu, že dielo bolo dlhodobo stočené, čo následne viedlo k mechanickému poškodeniu v miestach zlomu a skrútenia. Povrch maľby bol znečistený zožltnutým lakom a organickými depozitmi, ktoré degradovali jemné plátno.

Proces reštaurovania

Po očistení rubu plátna od špiny, bolo v prvom rade nutné zabezpečiť stabilitu a štruktúru maľby a jej nosiča vykonaním voskovo – damarovej rentoaláže. Odstránením pôvodného, starého laku pomocou chemických rozpúšťadiel dielo nadobudlo pôvodnú sviežosť a farebnosť. Poškodené opadané časti farebnej vrstvy boli vytmelené kriedovým tmelom a vyretušované napodobivou čiarkovanou retušou temperovými farbami.

V záverečnej fáze bola ochrana povrchu maľby zabezpečená nanesením vrstvy voskovo-damarového laku. Dielo bolo napnuté na nový drevený podrám a finálne osadené do nového vhodného rámu.

Portrét staršej dámy od Juraja Révésza je zatiaľ jediným dielom, ktoré Šarišská galéria vlastní vo svojich zbierkach. O existencii autorových diel v zbierkach iných zbierkotvorných inštitúcií na Slovensku sa dozvedáme len z webu umenia a zmienok v literatúre. Okrem diela zo zbierok Šarišskej galérie, Révészove diela nachádzame vo vlastníctve Východoslovenskej galérie Košice (Autoportrét, 1870-1875, olej, plátno a dielo nenávratne zničené požiarom v roku 1985, Bydlisko Františka Kazinczyho, 1870-1875, olej plátno) a vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

A. Liščinský
Foto: G. Kutajová