Skip to content
Menu
Menu

Prázdninové Kýchanie mozgu

(pv) – Český teoretik kresleného humoru, medzinárodne uznávaný člen odborných hodnotiacich komisií kresleného humoru Ivan Hanousek, použil v minulosti bonmot: „Prešov – európske hlavné mesto kresleného humoru“ Bola to pocta  dvom súťažiam Zlatému súdku i Kýchaniu mozgu, ktoré majú v medzinárodnej komunite autorov prestížny kredit.

Letné inštalácie v Prešove budú už tradične vo Wave – centre nezávislej kultúry, Galérii Abylimpiáda, Libresse, obchodných centrách v cente mesta aj na Sekčove prostredníctvom exteriérových prezentácií.

„Je to splatenie dlhu voči prešovskej humoromilovnej verejnosti, pretože počas korony  sme výstavy realizovali iba vo virtuálnom priestore kde chýbala bezprostredná reakcia na inštalované obrázky,“ vysvetľuje Peter Rázus, autor projektu.

S. Makal – Pandemic Time
Géza Halász

 

 

Po Humoroterapii, štafetových vernisáží výstav realizovaných v prešovských kultúrnych inštitúciách pripravených pri 770. výročí prvej písomnej zmienke o Prešove, pokračujú organizátori v realizácii autorských výstav svetovo uznávaných karikaturistov.

On line sa  prezentoval francúzsky autor Bernard Bouton, Belgičan Nikola Ioa Hendrickx, Musa Gumus z Turecka, rumunský autor Mihai Ignat, ale aj Javad Takjoo z Iránu. Pripravuje sa aj výstavná kolekcia nórskeho autora Firuza Kutala a kolekcia štyroch poľských autorov  Rekordná je aj viac ako stovka inštalovaných výstav, ktoré upravuje zodpovedný člen projektového tímu Ľubo Gaston Štávorský a inštaločno – dopravný servis má v kompetencii Laco Kišelák.

Vladimír PAVLÍK 08
SneezLogo53

 

„Aj keď má Prešov niekoľko tisíc vysokoškolákov, budúcich učiteľov na základných, stredných i vysokých školách, kulturológov, estetikov, poslucháčov katedier s umelecko výchovným smerovaním, ale ich účasť na podujatiach je skôr náhodná a preto si vážime systematický prístup Prešovskej univerzity, kde sa v študovni a knižnici pravidelne obmieňajú výstavné kolekcie,  uvažuje P. Rázus.

Výstavy kresleného humoru majú už niekoľko desaťročí tradíciu, ktorú môžu závidieť nielen slovenské, ale aj mnohé európske mestá.

Projekt Kýchanie mozgu bol podporený finančnou dotáciou mesta Prešov.