Skip to content
Menu
Menu

Spomienka na atletickú legendu Štefana Stanislaya

(nšc) – Pred tridsiatimi piatimi rokmi, 10. júla 1986, opustil v Prešove tento svet majster športu Štefan Stanislay. Bol československým reprezentantom a rekordérom v skoku do výšky. Ako prvý československý atlét prekonal v roku 1929 latku vo výške 190 cm.

Majstrom Československa v skoku do výšky sa stal v rokoch 1926 (175 cm), 1928 (180 cm), 1929 (1988 – československý rekord) a 1930 (185 cm). V rokoch 1925 až 1930 reprezentoval v piatich medzištátnych stretnutiach. Dosiahol aj viacero medzinárodných úspechov, darilo sa mu i v desaťboji. V rokoch 1924 a 1928 bol v nominácii na olympijské hry, žiaľ, na najväčšom sviatku športu mu nebolo dopriate štartovať.

Po skončení pretekárskej činnosti bol atletickým trénerom, funkcionárom, rozhodcom, organizátorom. Svoje majstrovstvo vo výškarskom sektore, ale aj v ďalších atletických disciplínach do neskorého veku rád odovzdával najmä mládeži. Bol i zakladateľom viacerých podujatí, spomenieme Večerný beh víťazstva v Prešove, Dukelský beh mieru Dukla – Svidník.

Nadovšetko mal rád prírodu, hovoril, že je to najlepšia telocvičňa. Venoval sa i poľovníctvu a rybárstvu, rád pracoval aj v záhradke.

Bol v desiatke najlepších prešovských športovcov dvadsiateho storočia.

„Prešovskí atléti si zanietenú a obetavú prácu Štefana Stanislaya veľmi vážia,“ podčiarkol dlhoročný atletický tréner a funkcionár v atletickom klube TJ Slávia Prešovská univerzita PhDr. Juraj Maľcovský, PhD. „Každoročne si jeho pamiatku pripomíname organizovaním Memoriálu Štefana Stanislaya v skoku do výšky. V tomto roku sa uskutočnil už jeho dvadsiaty deviaty ročník.“  

Štefan Stanislay sa narodil 12. augusta 1902 v obci Ladomírová.