Skip to content
Menu
Menu

Vernisáž slobody

Medzinárodná súťaž kresleného humoru Kýchanie mozgu podporená Medzinárodným vyšehradským fondom bude mať svoju premiéru 1. júla v priestoroch centre nezávislej kultúry Wave a téma 10. ročníka bola Slobodní ľudia.

Perspektívnym partnerom projektu bola aj Krajská galéria v Prešove, v ktorej sa plánuje aj zriadenie Kabinetu svetového humoru a pravidelné podujatia venované tomuto umeleckému minižánru.

Súťažné práce odoslalo temer 500 autorov kresleného humoru z 71 krajín a najpočetnejšie množstvo prišlo z Iránu, Turecka, Ukrajiny i Ruska. „Je to typická reakcia  pre krajiny v ktorých je sloboda, ľudské práva a spravodlivosť zatlačená do kúta a prejavy totalitnej moci obmedzujú slobodu myslenia“ charakterizuje súťaž jej autor Peter Rázus.

Spoločným menovateľom je nielen reflexia tohto stavu, ale aj hľadanie kauzality, príčin a dôsledkov podmieňujúce nenávisť, aroganciu a konflikty. „Sloboda sa od nepamäti trestá a mnohí ľudia sú ohrozovaní nielen fyzicky, ale aj spoločensky či ekonomicky. Udržiavanie rovnováhy medzi slušnosťou, zodpovednosťou je v konflikte s nebezpečným prázdnym populizmom, ktorý je charakteristický pre každú etapu vývoja spoločnosti. Žiaľ, to sa prejavuje upaľovaním kacírov, popravami ľudí po totalitných revolúciách i vraždami mladých novinárov v rôznych kútoch sveta,“ uvažuje svetovo uznávaný poľský autor a člen odbornej poroty Henryk Cebula.

Francúzsky autor Bernard Bouton upresňuje. „pre časť autorov je téma slobody výtvarné i obsahové klišé, kedy sa na obrázkoch objavujú mreže, väzni či krídla, pôsobia nepresvedčivo a povrchne, ale samozrejme aj tu existujú výnimky a naša snaha je hľadať originálne videnie problému a výtvarné spracovania diela.“

Medzinárodná odborná porota zostavená z autorov i organizátorov súťaží a výstav kresleného humoru krajín vyšehradskej štvorky, hodnotila temer 500 prác, ktoré postúpili do výberovej kolekcie a slovenskí autori boli zastúpení Petrom Sikom, Andrejom Mišanekom , Vladom Pavlíkom, Vojtom Krumpolcom, Janom Fiťmom.

Súťaže sa zúčastnilo aj veľa mladých začínajúcich autorov, hľadajúcich nielen svoj výtvarný výraz, ale aj občiansky postoj s perspektívou budúcich úspechov.

Členovia poroty mali pri obhajobe svojich názorov neľahkú úlohu a ich argumenty boli často protichodné. „Ja som obrázky videl niekoľkokrát, od registrácie až po inštaláciu a osobne som uprednostňoval nielen práce renomovaných autorov Vladimíra Kazanevského, Ignata Mihai, ale aj nové tváre napr. Adus Wingogo z Indonézie, Osama Eid Hajjaj z Jordanu či Yao Sun z Číny, ale porota sa rozhodovala nekonvenčne,“ dodáva záverom Peter Rázus.

Na piedestál vystúpil francúzsky autor Shahrokh Heidari , Vladimír Momot z Ukrajiny a  O SEKOER z Belgicka.

Výstavu budú môcť vidieť Prešovčania počas prázdnin vo Wave centre nezávislej kultúry, Galérii Abylimpiáda, Eperii partnerských mestách zastúpené vo vyšehrádskej štvorke a na ďalších kultúrnych podujatiach.